Gå til indhold

Masteruddannelser

Masteruddannelser er forskningsbaserede videre- og efteruddannelser med et omfang på 60 ECTS-point. Uddannelserne er på kandidatniveau og tilrettelægges ofte på deltid med en varighed på to til tre år.

Masteruddannelser udbydes som åbne uddannelser med et omfang på et års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point. Formålet med uddannelserne er at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden for et specialiseret område eller et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område.

En masteruddannelse giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser. Masteruddannelser bliver udbudt af universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Adgang til og optagelse på masteruddannelser

Adgangen til en masteruddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, f.eks. en professionsbacheloruddannelse. Der er også krav om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen.

For at søge optagelse på en masteruddannelse skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Du kan også søge oplysninger på UddannelsesGuiden (ug.dk) eller voksenuddannelse.dk.

Kontakt

Mia Wallin
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 27
Email: miw@ufm.dk
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. januar 2023