Gå til indhold

Professionsbacheloruddannelser

En professionsbacheloruddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende mellemlang videregående uddannelse.

Professionsbacheloruddannelserne har normalt en varighed på tre og et halvt år, inklusive minimum et halvt års praktik og har som regel et omfang på 210 ECTS. En professionsbacheloruddannelse kombinerer teori og praksis og retter sig oftest mod et bestemt erhverv eller en profession.

Der findes i dag ca. 85 professionsbacheloruddannelser inden for design, medier og kommunikation, sundhed, pædagogik, teknik, samfundsfag samt økonomi.

Enkelte af professionsbacheloruddannelserne er tilrettelagt som selvstændige overbygningsuddannelser.

Professionsbacheloruddannelserne udbydes af professionshøjskolerne. Erhvervsakademierne kan også udbyde professionbacheloruddannelser som overbygningsuddannelse til en erhvervsakademiuddannelse.

Professionsbacheloruddannelserne giver adgang til relevante kandidat- og masteruddannelser.

Videregående uddannelse i Danmark er som hovedregel gratis. Dog betaler de studerende normalt for bøger og andre undervisningsmaterialer.

Adgangskrav

Adgangskravet til professionsbacheloruddannelserne er en gymnasial uddannelse, men også visse erhvervsuddannelser (EUD) suppleret med gymnasiale fag giver adgang. Der er også adgangsprøve til nogle uddannelser, for eksempel journalistuddannelsen.

Senest opdateret 19. maj 2020