Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen optager hvert år ca. 5000 studerende, der uddannes til at varetage nogle af de mest centrale opgaver i det danske velfærdssamfund.

Uddannelsen er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse, der veksler mellem teori og praktik og kvalificerer pædagoger til at arbejde med omsorgs-, udviklings-, dannelses,- og læringsopgaver.

Uddannelsen skal sikre pædagoger, der kan tilgodese krav og behov fra mange typer af pædagogiske arbejdspladser. Det gælder eksempelvis vuggestuer, børnehavner, fritidshjem, og –klubber, kriminalforsorgen, folkeskolen, dagbehandlingstilbud, plejehjem, bosteder for mennesker med nedsatte funktionsevner, psykiatriske institutioner og krisecentre for voldsramte.

Evaluering af pædagoguddannelsen

Regeringen igangsatte en evaluering af pædagoguddannelsen i juni 2020, som nu er offentliggjort i november 2021 .

Evalueringen er gennemført med tæt inddragelse af interessenter og parter omkring pædagoguddannelsen, som har bidraget med input, perspektiver fra praksis og dybdeviden til analyser og fortolkninger af evalueringens resultater.

Følgegruppe for pædagoguddannelsen

Aftale om en ny pædagoguddannelse

Den 26. september 2013 blev der indgået en aftale om en reform af pædagoguddannelsen. Det betyder, at kravene til både uddannelsesinstitutioner og de studerende øges. I aftalen er der fokus på højere faglighed og kvalitet samt øget specialisering.

Læs stemmeaftalen om reform af pædagoguddannelsen

Kontakt

Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Marie Weller Ballentin
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 25
Email: mawb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2022