Gå til indhold

Følgegruppen for pædagoguddannelsen

Følgegruppen for pædagoguddannelsen blev nedsat i efteråret 2017. Formålet er, at ministeriet og professionshøjskolerne sammen kan identificere problemer og løsninger tidligere end i dag og på den måde understøtte pædagoguddannelsens kvalitet og de studerendes samlede læringsudbytte.

Følgegruppen har udarbejdet en handleplan med ni initiativer til, hvordan kvaliteten i pædagoguddannelsen kan løftes. 

Endvidere har følgegruppen sammen med KL formuleret et grundlag for det gode praktikforløb på pædagoguddannelsen med henblik på at styrke fundamentet for kvaliteten i praktikken.

Følgegruppen arbejder fortsat med at følge relevante temaer og identificere problemer og løsninger for på den måde at understøtte pædagoguddannelsens kvalitet og de studerendes samlede læringsudbytte.

Følgegruppen består af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og professionshøjskolerne. De eksterne medlemmer indgår efter indstilling fra Danske Professionshøjskoler.

Medlemmer:

  • Direktør Hanne Meldgaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand)
  • Kontorchef Patrizia Marchegiani, Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
  • Rektor Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon
  • Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen fra UC Nordjylland 
  • Direktør Sami Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon 
  • Dekan Annegrete Juul, Københavns Professionshøjskole 
  • Uddannelsesleder Anne Krogh, Professionshøjskolen UC Nordjylland 
  • Uddannelsesleder Susanne Tellerup, Professionshøjskolen VIA UC

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. maj 2020