Gå til indhold

Fælles ambition om styrket kvalitet i praktikken for fremtidens pædagoger

29. april 2019
Professionshøjskolerne, KL og Uddannelses- og Forskningsministeriet er enige om at styrke grundlaget for det gode praktikforløb for de pædagogstuderende. Ambitionen er at løfte kvaliteten i praktikforløbet.

En stor del af pædagoguddannelsen er praktikforløb. Derfor er et godt praktikforløb og en tæt kobling mellem den teoretiske og praktiske del meget vigtig for kvaliteten af den samlede uddannelse.

Professionshøjskolerne, Kommunernes Landsforening og Uddannelses- og Forskningsministeriet er gået sammen om at formulere grundlaget for det gode praktikforløb. Målet er at understøtte sammenhængende uddannelsesforløb med gode praktikforløb.

Udgangspunktet er den studerende, og der er fokus på, hvad den studerende kan forvente før, under og efter praktikforløbet.

Det er en fælles ambition, at fundamentet for kvaliteten i praktikken skal styrkes og udvikles. Derfor vil professionshøjskolerne og KL fremadrettet indgå i en styrket dialog og samarbejde tættere om kvaliteten af praktikken i pædagoguddannelsen både lokalt, regionalt og nationalt.

Praktik i pædagoguddannelsen vil være et centralt tema i evalueringen af pædagoguddannelsen, som igangsættes i 2020.

Handlinger tilknyttet webside