Gå til indhold

Evaluering af pædagoguddannelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har færdiggjort evalueringen af pædagoguddannelsen. Evalueringen har haft fokus på fire brede temaer og interessentinddragelse har spillet en stor rolle i evalueringen.

Evalueringen har til formål at give et aktuelt billede af pædagoguddannelsens styrker og potentialer, og er en del af grundlaget for regeringens ambition om at løfte pædagoguddannelsen. Evalueringen følger samtidig op på den reform af pædagoguddannelsen, som i 2013 blev aftalt blandt alle Folketingets daværende partier.

I februar 2021 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsstyrelsen resultater fra evalueringens delrapport, som nu følges op af evalueringens hovedrapport.

Temaer

Evalueringen har fokus på fire brede temaer om uddannelsen, og hvordan den ruster de studerende til deres arbejdsliv. De fire temaer er:

  1. Videngrundlag, fagligt niveau og faglige forudsætninger
  2. Læringskultur og studiemiljø
  3. Praktikdelen af uddannelsen
  4. Aktuelle og fremtidige kompetencer

Interessentinddragelse

For at evalueringen kom hele vejen rundt, blev de interessenter inddraget, der er tættest på uddannelsen og som har at gøre med den til daglig: Studerende, uddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og mange andre. Indhold, målgrupper og analyser blev kvalificeret i samarbejde med en bred interessentkreds gennem en dialog- og referencegruppe.

Kontakt

Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. november 2021