Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Ny evaluering: Mange nyuddannede pædagoger er ikke klædt godt nok på

Ny evaluering: Mange nyuddannede pædagoger er ikke klædt godt nok på

Kun 23 procent af de arbejdsgivere, der har ansat nyuddannede pædagoger de seneste år, vurderer, at uddannelsen har klædt dem ordentligt på til det, der venter dem i praksis. Det viser en ny omfattende evaluering af pædagoguddannelsen, som offentliggøres i dag.

23. november 2021

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Det stiller store krav til uddannelsen af fremtidens pædagoger.

En ny omfattende evaluering, som Uddannelses- og Forskningsministeriet i dag offentliggør, dokumenterer imidlertid, at der er stort potentiale for at forbedre landets største uddannelse – pædagoguddannelsen.

Konkret peger evalueringen på, at der er stor variation mellem de nyuddannedes kompetencer, at mange er ikke klædt godt nok på til virkeligheden i institutionerne, at samspillet mellem praktikdelen og undervisning ikke hænger godt nok sammen samt, at uddannelsens opbygning med mange mål og korte moduler risikerer at modvirke gode læringsforløb.

Evalueringen tegner dog også et positivt billede af en uddannelse, hvor tre ud af fire studerende er enige eller meget enige i, at de studerende får et højt læringsudbytte af både undervisningen og praktikforløbene, ligesom pædagoguddannelsen favner en stor og bred gruppe af studerende, hvor de fleste føler sig godt tilpas på uddannelsen.

Dykker man ned i tallene, fremgår det blandt andet, at kun 23 procent af de arbejdsgivere, som har ansat nyuddannede pædagoger de seneste år, og 37 procent af de nyuddannede pædagoger mener, at uddannelsen har klædt dem ordentligt på til det, der venter i praksis. Personalelederne vurderer samtidig, at der er langt mellem top og bund med hensyn til de studerendes faglige kunnen og færdigheder i forhold til at kunne begå sig på en pædagogisk arbejdsplads. Samtidig oplever næsten halvdelen af de pædagogstuderende, at prøverne på uddannelsen er lette at bestå.

- Dygtige og engagerede pædagoger gør en forskel for rigtig mange af vores børn, unge og udsatte. Dem uddanner vi heldigvis rigtig mange af i dag, og vi får brug for endnu flere i fremtiden. Men evalueringen når frem til, at uddannelsen ikke klæder de studerende godt nok på til den virkelighed, de skal ud i. Det er ikke godt nok. Uddannelsen skal være bedre – så kvaliteten i daginstitutioner, bosteder osv. kan løftes, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Evalueringen peger derudover på, at koblingen mellem praktik og undervisning halter. Under halvdelen af de studerende mener således, at der var sammenhæng mellem det, de lærte i praktikken, og det de lærte i undervisningen. Samtidig oplever 21 procent af praktikvejlederne, at samarbejdet med skolerne ikke er velfungerende.

- Man kan næsten kun undervurdere, hvor vigtig den praktiske del af uddannelser som pædagog, lærer og sygeplejerske er. Det er her, de studerende får afprøvet viden og teori i praksis, og det er her, at de får konkrete erfaringer. Derfor er det et ganske alvorligt problem, når koblingen mellem praktik og undervisning halter. På en uddannelse til pædagog er det jo netop nøglen til, at uddannelsen klæder én på til det pædagogiske arbejde, man skal udføre, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Flere timer men stadig for lidt feedback

Som følge af blandt andet regeringens midlertidige bevillingsløft på 170 mio. kr. over en årrække har der de seneste år været et stigende timetal på pædagoguddannelsen. Evalueringen viser samtidig, at de pædagogstuderende faktisk bruger relativt meget tid på deres studium sammenlignet med andre tilsvarende uddannelser.

Der er imidlertid fortsat udfordringer med den feedback, de studerende får. Selvom oplevelsen af feedback således er forbedret de seneste år, ligger den fortsat på et lavere niveau end på de øvrige professionsbacheloruddannelser. Over en tredjedel af de pædagogstuderende er uenige eller meget uenige i, at de får nok feedback.

- Det er rigtig positivt, at den saltvandsindsprøjtning, vi gav, har givet flere timer og gjort en forskel. Næste skridt bliver at få set på den samlede uddannelse. Både når der handler om opbygning, praktik, undervisning og timer. Hvis vi skal have flere til at søge mod pædagogfaget i fremtiden, skal vi tilbyde en endnu bedre uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Uddannelses- og Forskningsministeren har inviteret Folketingets partier til en første gennemgang af evalueringens resultater.

Fakta om evalueringen af pædagoguddannelsen

Regeringen igangsatte evalueringen af pædagoguddannelsen i juni 2020. Evalueringen følger op på den reform af pædagoguddannelsen, som i 2013 blev aftalt blandt alle Folketingets daværende partier. Evalueringen er gennemført med tæt inddragelse af interessenter og parter omkring pædagoguddannelsen, som har bidraget med input, perspektiver fra praksis og dybdeviden til analyser og fortolkninger af evalueringens resultater.

Fakta om pædagoguddannelsen

  • Pædagoguddannelsen optager hvert år ca. 5.500 studerende.
  • Der er 23 uddannelsesudbud fordelt i hele landet.
  • Uddannelsen udbydes af seks professionshøjskoler og er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse.
  • Pædagoguddannelsen veksler mellem uddannelsesforløb på professionshøjskolen ca. 2/3 af tiden og praktikforløb i den pædagogiske praksis ca. 1/3 af tiden.
  • Uddannelsen kvalificerer pædagoger til at arbejde med omsorgs-, udviklings- og læringsopgaver og har tre specialiseringer rettet mod hhv. dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.

 For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 23. november 2021