Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Minister tager næste skridt i ambitiøs kvalitetsplan for pædagoguddannelse

Minister tager næste skridt i ambitiøs kvalitetsplan for pædagoguddannelse

Danmark skal have pædagoger i verdensklasse. Regeringen har allerede ekstraordinært investeret ca. 170 mio. kr. i pædagoguddannelsen. Nu er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen klar med næste skridt i en ambitiøs kvalitetsplan, som skal højne kvaliteten og løfte prestigen.

18. juni 2020

Regeringens ambition er, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. En af forudsætningerne for at lykkedes med den ambition er, at det danske samfund uddanner pædagoger i verdensklasse. Dygtige og engagerede pædagoger med styr på den pædagogiske faglighed er nemlig afgørende for børn, unge og voksne med særlige behov.

Regeringen ønsker både mere personale og endnu højere kvalitet i de pædagogiske tilbud. Kvaliteten handler om antallet af voksne, men også om de voksnes pædagogiske kompetencer. Det var baggrunden for, at regeringen allerede i efteråret 2019 aflyste den tidligere regerings talentprogram og i stedet prioriterede knap 130 mio. kr. til et ekstraordinært løft af pædagoguddannelsen i 2019-2022 - Danmarks største videregående uddannelse med flere end 17.000 studerende. Med finansloven for 2020 blev der afsat yderligere 43 mio. kr. til at løfte kvaliteten på pædagoguddannelsen i 2023.

Nu er uddannelses- og forskningsministeren klar med det næste skridt i regeringens samlede kvalitetsplan for pædagoguddannelsen. En plan, som bygger videre på de mange ting, der allerede fungerer godt, men hvor målet samtidig er endnu højere kvalitet og mere prestige i pædagoguddannelsen.

- Pædagogerne tager sig af det allervigtigste: Vores børn, unge og udsatte i samfundet. Dygtige og engagerede pædagoger er helt afgørende for, at alle trives og udvikler sig til sunde og hele mennesker. Allerede i dag bliver der uddannet mange dygtige pædagoger rundt om i hele landet, der gør en stor forskel. Sidste efterår tog vi første skridt, da vi gav uddannelsen en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning. Når det handler om at skabe verdens bedste land at være barn i, skal vi turde løfte ambitionsniveauet endnu mere. Derfor tager vi nu næste skridt, så vi kan styrke Danmarks største og måske vigtigste uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Uddannelses- og forskningsministeren mødes torsdag d. 18. juni med alle de centrale organisationer omkring pædagoguddannelsen. Næste delmål er igangsættelsen af et ambitiøst evalueringsprogram af den eksisterende pædagoguddannelse. Et evalueringsprogram, der både går i dybden med det faglige niveau, praktikken og studiemiljøet. Og som samtidig sætter fokus på, hvad det er for nogle pædagogkompetencer, der bliver brug for nogle år ud i fremtiden.  

- Fremtidens pædagoger skal være endnu bedre rustet til arbejdet med vores børn, unge og udsatte. Derfor skal de have rygsækken fyldt med den nyeste pædagogiske viden og de bedste værktøjer. For at vi sætter ind de rigtige steder og ikke ødelægger de ting, der i dag fungerer, skal vi have solid grund under fødderne. Det kræver ny viden. Og det kræver, at vi lytter til alle dem, der uddanner og beskæftiger landets mange tusinde pædagoger. Derfor kommer vi til at involvere de studerende, uddannelsesinstitutionerne, de offentlige arbejdsgivere, de faglige organisationer og mange andre, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Evalueringsprogrammet løber frem til næste forår og tager udgangspunkt i de fire temaer: 1) Videngrundlag, fagligt niveau og faglige forudsætninger, 2) Praktikdelen af uddannelsen, 3) Læringskultur og studiemiljø og 4) Aktuelle og fremtidige kompetencer.

Uddannelses- og forskningsministeren ser frem til at blive endnu klogere på, hvor problemer og udfordringer er størst, inden regeringen næste år præsenterer sit endelige oplæg til en samlet kvalitetsplan for pædagoguddannelsen.

- Vi er allerede godt i gang, og jeg tror på, at vi kan lykkes med at løfte kvaliteten og give uddannelsen den anerkendelse, som jeg mener, den fortjener. Skal vi lave forandringer i Danmarks største uddannelse, skal vi gøre det ordentligt og i fællesskab. Med evaluering og inddragelse kommer vi tættere på, hvor det er, skoen trykker. Og når vi sammen er blevet klogere, kommer regeringen med vores samlede bud på, hvordan vi også i fremtiden skaber pædagoger i verdensklasse, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Regeringens kvalitetsplan – ’pædagoger i verdensklasse 2019-2021’

Del 1 – 2019-2020: Akut økonomisk vitaminindsprøjtning

Løft på 127,5 mio. kr. til pædagoguddannelsen i 2019-2022. Gav bl.a. mulighed for flere undervisningstimer, mere feedback og hjælp til studerende, der mangler studiekompetencer. Yderligere 43 mio. kr. til at løfte kvaliteten på pædagoguddannelsen i 2023.

Del 2 – 2020-2021: Ambitiøst evalueringsprogram med bred ekstern inddragelse

Detaljeret analyse- og kortlægningsarbejde ift. udfordringer og løsninger ifm. pædagoguddannelsen. Struktureret i 4 spor med inddragelse af alle relevante organisationer. 

Del 3 – 2021-2022: Regeringens politiske oplæg til langsigtet kvalitetsplan for pædagoguddannelsen

På baggrund af evalueringsprogrammets resultater fremlægger regeringen endeligt oplæg til kvalitetsplan, som drøftes med Folketingets partier. Målsætning om højere kvalitet og mere prestige i uddannelsen. 


For yderligere oplysninger, kontakt:

I forhold til uddannelses- og forskningsministeren, kontakt ministeriets pressetelefon, tlf. 7231 8181.  

Senest opdateret 18. juni 2020