Gå til indhold

Temaer i evalueringen

Evalueringen af pædagoguddannelsen struktureres omkring fire brede temaer. Udkastet til temaerne er udvalgt på baggrund af den løbende debat om uddannelsen, analyser og dialog med interessenter og kvalificeres yderligere i dialog med interessenter. Læs mere om de fire temaer her.

De fire temaer understøtter, at evalueringen kommer omkring de væsentligste kendte kritikpunkter af den nuværende uddannelse, samtidigt med at de dækker uddannelsen bredt set.

I udvælgelsen af temaer er der lagt vægt på, at identificere temaer med potentiale for at kunne styrke pædagoguddannelsen. I dialogen med professionshøjskolerne er det derudover fremhævet, at pædagoguddannelsen som følge af implementering af ni handleplansinitiativer er en uddannelse i udvikling. Indholdet i de fire hovedtemaer kvalificeres og udfoldes på baggrund af input fra dialog- og referencegruppen.

 

1. Videngrundlag, niveau og faglige forudsætninger

Under dette tema undersøges bl.a., hvilke forudsætninger pædagogstuderende har når de starter på uddannelsen, og hvilken betydning dette har for deres studieforløb og efterfølgende jobforløb. Dertil ses der på pædagoguddannelsens videngrundlag og om niveauet er passende i forhold til den viden og de kompetencer en færdiguddannet pædagog kan forventes at besidde efter uddannelse.

2. Læringskultur og studiemiljø

Under temaet vil det blive belyst, om uddannelsen understøtter højt engagement og læringsudbytte hos de pædagogstuderende. Herunder bl.a. omfanget af undervisning og studerendes tidsforbrug på studiet, tilrettelæggelse af uddannelsen, samt kvaliteten af læringsmiljø (feedback etc.) og de studerendes tilgang til studiet. Der vil derover blive set på den nuværende modulstruktur, og sammenhæng mellem grundfaglighed, specialiseringsdelen og de valgfrie elementer.

3. Praktikdelen af uddannelsen

Under temaet vil de studerendes læringsudbytte af deres praktikperioder afdækkes. Herunder belyses bl.a. sammenhæng mellem praktikken og undervisningen på professionshøjskolerne. Der lægges op til, at praktikken vil blive afdækket bredt, med inddragelse af både praktiksteder, undervisere og studerende.

4. Aktuelle og fremtidige kompetencer

Under temaet skal det afdækkes i hvilken grad de nyuddannede pædagogers kompetencer stemmer overens med de aktuelle behov på arbejdsmarkedet, herunder behovene for grundlæggende pædagogiske/mere specialiserede kompetencer. Derudover lægges der op til, at temaet også har et fremadrettet sigte med fokus på, hvilke pædagogiske kompetencer pædagoger skal have i fremtiden.

Kontakt

Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. juli 2020