Gå til indhold

Ny pædagoguddannelse stiller større krav til studerende

08. marts 2014
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har godkendt bekendtgørelsen for en ny pædagoguddannelse, der øger fleksibiliteten, muligheden for at specialisere sig og stiller større krav til de studerende.

Til sommer optages første årgang på en ny, mere intensiv og fagligt funderet pædagoguddannelse.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har godkendt bekendtgørelsen for den nye uddannelse. Hun understreger, at der med reformen stilles større krav til fremtidens pædagoger.

- En forudsætning for at bryde med social arv og udleve sit fulde potentiale er en tryg og motiverende opvækst og hverdag. Det er derfor nødvendigt, at vi uddanner engagerede pædagoger med høj faglighed og de nødvendige handlekompetencer til at agere i den pædagogiske virkelighed i blandt andet vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsklubber, botilbud, plejehjem, krisecentre. Den nye pædagoguddannelse skærper kravene til de studerende og skal sikre, at vi tiltrækker de bedste studerende med lyst og faglighed til at gøre en forskel, siger Sofie Carsten Nielsen.

Reformen hviler på en politisk aftale mellem samtlige folketingets partier og vil styrke pædagoguddannelsen på fire områder:

  • Højere faglighed og kvalitet
  • Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis
  • Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans
  • Styrkede tværprofessionelle kompetencer.

Der er udviklet kompetencemål, som skal munde ud i afsluttende prøver, der tester de studerende i en praksisnær problemstilling. De studerende kan målrette deres uddannelse inden for tre specialiseringer, der indebærer en betydeligt højere grad af fordybelse end tidligere.

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik 
  • Social- og specialpædagogik.

Uddannelsens tværprofessionelle element skal skabe øget samarbejde mellem blandt andet pædagoger og lærere i folkeskolen samt mellem pædagoger og socialrådgivere og andre faggrupper.

De studerende møder også mere konkrete krav til, hvilken viden og hvilke færdigheder de skal opnå i de enkelte praktikperioder. De bliver derfor testet i en prøvesituation, hvor både professionshøjskolen og praktikstedet deltager.

En ny og kort fjerde praktikperiode giver de studerende mulighed for at inddrage relevant viden fra praksis ind i deres afsluttende bachelorprojekt. Endelig er der indført mødepligt i studiedagene i praktikperioden.

Den nye pædagoguddannelse markerer afslutningen på en lang faglig og politisk proces, hvor aktører i og omkring pædagoguddannelsen har været tæt inddraget. Uddannelses- og forskningsministeren takker professionshøjskolerne, KL, Danske Regioner, BUPL, socialpædagogerne og de studerende for de mange faglige indspil.

- Nu skal målene for de nye pædagoger omsættes til virkelighed for de mange studerende, der årligt optages på vores største, videregående uddannelse. Det er en spændende og omfattende opgave. Professionshøjskolerne er allerede i fuld gang med at realisere den ligesom kommunerne er klar til at løfte de nye ambitiøse krav til praktikken til gavn for de studerende og dermed fremtidens pædagogiske arbejdspladser, siger Sofie Carsten Nielsen.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen