Gå til indhold

Bred enighed om styrket pædagoguddannelse

26. september 2013
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative er enige om en reform af pædagoguddannelsen, der øger kravene til studerende og uddannelsesinstitutioner og øger fleksibiliteten og muligheden for at specialisere sig.

En ny pædagoguddannelse skærper kravene til de studerende, styrker indsatsen for de mest udsatte og forbereder de kommende pædagoger til deres rolle i fremtidens skole.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative er den 26. september blevet enige om at reformere Danmarks største uddannelse.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over, at der nu er opnået bred enighed om at hæve barren for morgendagens pædagoger.

- Børnene er vores vigtigste ressource og vores pædagoger og dagsinstitutioner er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. En mere attraktiv, intensiv og udfordrende uddannelse skal både tiltrække endnu flere, dygtige studerende og øge de færdiguddannede pædagogers evne til at bryde børn og unges negative sociale arv og udfordre hvert enkelt barn til at udleve deres fulde potentiale. Desuden skal den nye pædagoguddannelse blandt andet med en styrket praktik sikre, at pædagogerne er bedre rustet til at møde den virkelighed, der venter dem efter endt uddannelse, siger Morten Østergaard.

Reformen skal understøtte målet om øget social mobilitet i befolkningen og styrke uddannelsen på fire områder:

  • Højere faglighed og kvalitet
  • Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis
  • Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans
  • Styrkede tværprofessionelle kompetencer

Pædagoguddannelsen skal fremover reguleres i henhold til Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i lighed med andre professionsbacheloruddannelser.

Stemmeaftalen indgås på baggrund af drøftelser, der har taget udgangspunkt i det udkast til lovforslag, som blev sendt i høring den 1. juli 2013 og de efterfølgende høringssvar.

Partierne er enige om den overordnede ramme for reform af pædagoguddannelsen og om, at der skal foretages en evaluering af praktikvejledningen på pædagoguddannelsen.

Den ny pædagoguddannelse skal gælde fra sommeroptaget 2014.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail:

Undervisningsministeriet:
Presseansvarlig Karen Tidemann, tlf.: 3392 5098, e-mail:

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet:
Pressechef Anni Lundqvist, tlf.: 4185 1360, e-mail:

Uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V), tlf.: 3337 4553

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), tlf.: 6162 5159

Uddannelsesordfører Rosa Lund (EL), tlf.: 3337 5013

Uddannelsesordfører Merete Riisager (LA), tlf.: 6162 5094

Uddannelsesordfører Vivi Kier (K), tlf.: 3337 4228

Uddannelsesordfører Mette Reissmann (S), tlf.: 3337 4073

Uddannelsesordfører Jonas Dahl (SF): tlf.: 3337 4418

Handlinger tilknyttet webside