Gå til indhold

Nordisk Energiforskning

Nordisk Energiforskning er finansieringsinstitutionen for energiforskning inden for rammerne af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Energiforskning er en institution under Nordisk Ministerråd, der har til formål at fremme forskning og innovation inden for ny energiteknologi og nye energisýstemer gennem at fremme konkurrencekraft, samarbejde og øget viden i nordiske forskningsinitiativer.

Forskningsprojekter

Nordisk Energiforskning finansierer for tiden 16 forsknings- og innovationsprojekter, der strækker sig fra grundforskning til forretningsudvikling for Clean-tech. Nordisk Energiforsknings finansiering har støttet mere end 300 ph.d.-studerende de sidste 20 år.

Internationale netværk

Nordisk Energiforskning anvender sine erfaringer med at koordinere transnationale forskningssamarbejder til at bidrage med administrativ støtte til EU-projekter inden for rammerne af ERA-NET paraplyen samt til arbejdsgrupper under Nordisk Ministerråd. Nordisk Energiforskning understøtter netværksopbygning gennem at agere som centralt samlingspunkt for energiforskere og institutioner i Norden.

Nordisk Energiforskning fungerer sammen med NordForsk og NICe som sekretariat for topforskningsinitiativet for klima. miljø og energi, der har et budget på 400 millioner danske kroner over 5 år.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024