Gå til indhold

Baggrund

Forskning og innovation er udpræget international i sin natur, og internationalt samarbejde er af særlig interesse for et land af Danmarks størrelse.

Det er afgørende, at danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, innovationsaktører, virksomheder og myndigheder har adgang til netværk, viden og samarbejde med lande i og uden for Europa.

Ministeriet varetager og udvikler en række initiativer, der har til formål at øge netværk og videnudveksling mellem danske og udenlandske forsknings-og videnmiljøer og innovationsaktører:

  • Bilaterale aftaler om uddannelses- og forskningssamarbejde med de største forsknings- og teknologinationer uden for EU.
  • Etablering af innovationscentre i førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet.
  • Partnerskabsaftaler vedr. forskningsophold.
  • Understøttelse af og deltagelse i andre ministeriers myndighedssamarbejde som i Sydafrika.

Innovation Centre Denmark (ICDK)

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret syv innovationscentre. Centrene ligger i henholdsvis München, Tel Aviv, Bangalore, Seoul, Shanghai, Boston og Silicon Valley. Innovationscentrene arbejder for at fremme forskning- og videregående uddannelsesinstitutioners og virksomheders internationale netværk.

Målet er at bygge bro til nogle af de stærkeste partnere inden for forskning, videregående uddannelse og forretningsudvikling i nogle af verdens førende innovationsmiljøer. Fokusområderne for centrene er blandt andet grønne teknologier, informations- og kommunikationsteknologi samt sundhed og biotek.

Syv innovationsattachéer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udstationeret en innovationsattaché på hvert af innovationscentrene.

Bilaterale aftaler

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med USA, Kina, Japan, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien, Israel, Sydafrika og Tyrkiet. Aftalerne letter og fremmer kontakten mellem myndigheder og forskningsfinansierende aktører og skaber samarbejdsmuligheder for forskere og højteknologiske virksomheder på tværs af landene. Af mulige kontakt- og netværksskabende aktiviteter kan bl.a. nævnes: udveksling af forskere, workshops og projektsamarbejde. Sidstnævnte finansieres af Danmarks Innovationsfond, der har aftaler med fem af disse lande (USA, Kina, Indien, Brasilien og Sydkorea).

Global Innovation Network Programme

Global Innovation Network Programme yder støtte til netværksskabende aktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsaktører.

Kontakt

Karin Ilsøth Rasmussen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2022