Gå til indhold

Baggrund

Forskning og innovation er udpræget international i sin natur, og internationalt samarbejde er af særlig interesse for et land af Danmarks størrelse.
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Det er afgørende, at danske uddannelses- og forsknings-institutioner, virksomheder og myndigheder har nem adgang til netværk, viden og samarbejde på globalt plan.

Fakta

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigs-ministeriet etableret otte innovationscentre. Centrene ligger i henholdsvis Silicon Valley, Boston, Shanghai, München, São Paulo, New Delhi/Bangalore, Seoul og Tel Aviv.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med Brasilien, Indien, Israel, Kina, Japan, Sydkorea, USA, Sydafrika og Vietnam.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med andre danske ministerier udstationeret vækstrådgiver i Sydafrika.

Målsætning: Styrke internationalisering

Ministeriet har derfor sat en række internationaliseringsinitiativer i gang. Initiativerne har til formål at øge videnudvekslingen mellem danske og udenlandske videnmiljøer:

  • Bilaterale aftaler om uddannelses- og forskningssamarbejde med lande uden for EU på områder, hvor begge lande står stærkt.
  • Etablering af innovationscentre i førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet
  • Partnerskabsaftaler vedr. forskningsophold.
  • Vækstrådgiver med fokus på innovation og strategiske sektorsamarbejder i Sydafrika.

Gennem ministeriets International Network Programme fremmes internationalt forskningssamarbejde gennem støtte til netværksaktiviteter mellem forskere fra udvalgte lande.

Innovationscentre

Innovationscentrene er etableret i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Innovationscentrene arbejder for at fremme forskning- og videregående uddannelsesinstitutioners og virksomheders internationale netværk.

Målet er at bygge bro til nogle af de stærkeste partnere inden for forskning, videregående uddannelse og forretningsudvikling i nogle af verdens førende innovationsmiljøer i Silicon Valley, Boston, München og Seoul, og på fremadstormende vækstmarkeder i Shanghai, São Paulo, New Delhi/Bangalore og Tel Aviv. Fokusområderne for centrene er blandt andet grønne teknologier, informations- og kommunikationsteknologi samt sundhed og biotek.

Otte innovationsattachéer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udstationeret en innovationsattaché på hvert af innovationscentrene. Du kan læse mere om dem og centrene.

Bilaterale samarbejdsaftaler

Ministeriet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler (Memorandums of Understanding) med flere lande. Aftalerne skal lette og fremme kontakten mellem forskere og højteknologiske virksomheder på tværs af landene. Af mulige kontaktskabende aktiviteter kan bl.a. nævnes: udveksling af forskere, workshops, matchmaking.

Senest opdateret 15. oktober 2020