Gå til indhold

Global Innovation Network Programme

Global Innovation Network Programme yder støtte til netværksskabende aktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsaktører.
Kontakt
Winnie H. Laugø
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk

Fakta

Hvem kan søge?

Følgende aktører beliggende i Danmark kan søge programmet:

  • GTS-institutter
  • Nationale klyngeorganisationer
  • De enkelte Institutter ved Universiteterne
  • Hospitaler med forskning under de fem regioner
  • Andre videregående uddannelsesinstitutioner med forskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Andre forskningsinstitutioner med finansiering fra de øvrige ministerier i Danmark

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til netværksskabende aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med partnere fra lande uden for EU og European Economic Area.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops, seminarer og konferencer
  • Udgifter til internationale rejser, delegationsbesøg og ophold
  • Sommer- og vinterskoler og anden opbygning af kompetencer og netværk
  • Overhead/administrationsbidrag til ansættelsessted.

Se opslagstekst for de præcise rammer.

Frequently asked questions

You might be able to find answers on our FAQ-site. Please do hesitate to contact us, if you have a question that we have not addressed in the FAQ.

Hvornår kan du søge støtte?

Fremover forventes opslaget offentliggjort i første kvartal med ansøgningsfrist maj-juni. Programmet finansieres af finansloven, så opslag sker kun, såfremt der er midler hertil.

Behandlingsproces

Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ansøgningerne behandles af en såkaldt ”Assessment Committee”. Medlemmerne bliver udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

En liste over udvalgets medlemmer vil blive tilgængelig  på denne side, når de er blevet udpeget.

Senest opdateret 13. juni 2022