Gå til indhold

Global Innovation Network Programme

Global Innovation Network Programme yder støtte til netværksskabende aktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsaktører.
Kontakt
Winnie H. Laugø
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk

Fakta

Hvem kan søge?

Følgende aktører beliggende i Danmark kan søge programmet:

  • GTS-institutter
  • Nationale klyngeorganisationer
  • De enkelte Institutter ved Universiteterne
  • Hospitaler med forskning under de fem regioner
  • Andre videregående uddannelsesinstitutioner med forskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Andre forskningsinstitutioner med finansiering fra de øvrige ministerier i Danmark

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til netværksskabende aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med partnere fra lande uden for EU og European Economic Area.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops, seminarer og konferencer
  • Udgifter til internationale rejser, delegationsbesøg og ophold
  • Sommer- og vinterskoler og anden opbygning af kompetencer og netværk
  • Overhead/administrationsbidrag til ansættelsessted.

BEMÆRK! Der kan ikke søges støtte til løn eller indkøb af udstyr.

Se opslagstekst for de præcise rammer.

Frequently asked questions

You might be able to find answers on our FAQ-site. Please do hesitate to contact us, if you have a question that we have not addressed in the FAQ.

Hvornår kan du søge støtte?

Fremover forventes opslaget offentliggjort i første kvartal med ansøgningsfrist maj-juni. Programmet finansieres af finansloven, så opslag sker kun, såfremt der er midler hertil.

BEMÆRK! Styrelsen kan ikke publicere opslag for 2023, før finansloven for året er vedtaget. Du kan holde dig orienteret ved at tilmelde dig det elektroniske nyhedsbrev under "Abonnér" nederst på siden.

Behandlingsproces

Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ansøgningerne behandles af en såkaldt ”Assessment Committee”. Medlemmerne bliver udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Senest opdateret 01. februar 2023