Gå til indhold

Global Innovation Network Programme

Global Innovation Network Programme yder støtte til netværksskabende aktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsaktører.

Fakta

Hvem kan søge?

Følgende aktører beliggende i Danmark kan søge programmet:

  • GTS-institutter
  • Nationale klyngeorganisationer
  • De enkelte Institutter ved Universiteterne
  • Hospitaler med forskning under de fem regioner
  • Andre videregående uddannelsesinstitutioner med forskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Andre forskningsinstitutioner med finansiering fra de øvrige ministerier i Danmark

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til netværksskabende aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med partnere fra lande uden for EU og European Economic Area.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops, seminarer og konferencer
  • Udgifter til internationale rejser, delegationsbesøg og ophold
  • Sommer- og vinterskoler og anden opbygning af kompetencer og netværk
  • Overhead/administrationsbidrag til ansættelsessted.

BEMÆRK! Der kan ikke søges støtte til løn eller indkøb af udstyr.

Se opslagstekst for de præcise rammer.

Frequently asked questions

You might be able to find answers on our FAQ-site. Please do hesitate to contact us, if you have a question that we have not addressed in the FAQ.

Hvornår kan du søge støtte?

Fremover forventes opslaget offentliggjort i første kvartal med ansøgningsfrist maj-juni. Programmet finansieres af finansloven, så opslag sker kun, såfremt der er midler hertil.

Behandlingsproces

Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ansøgningerne behandles af en såkaldt ”Assessment Committee”. Medlemmerne bliver udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i en treårig periode.

Rapportering

For projekter af mere end 12 måners varighed skal der indsendes en midtvejsrapport til styrelsen. Midtvejsrapporten skal tage udgangspunkt i den activity plan, der blev indsendt i ansøgningen. Der er i skemaet en kolonne markeret med blåt, som skal udfyldes med kort status de angivne aktiviteter. Skemaet skal indsendes via E-grant.

Kontakt

Winnie H. Laugø
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. marts 2024