Gå til indhold

Baggrund

Forskning og innovation er udpræget international i sin natur, og internationalt samarbejde er af særlig interesse for et land af Danmarks størrelse.

Det er afgørende, at danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, innovationsaktører, virksomheder og myndigheder har adgang til netværk, viden og samarbejde med lande i og uden for Europa.

Ministeriet varetager og udvikler en række initiativer, der har til formål at øge netværk og videnudveksling mellem danske og udenlandske forsknings-og videnmiljøer og innovationsaktører:

  • Bilaterale aftaler om uddannelses- og forskningssamarbejde med de største forsknings- og teknologinationer uden for EU.
  • Etablering af innovationscentre i førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet.
  • Partnerskabsaftaler vedr. forskningsophold.
  • Understøttelse af og deltagelse i andre ministeriers myndighedssamarbejde som i Sydafrika.

Innovation Centre Denmark (ICDK)

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret syv innovationscentre. Centrene ligger i henholdsvis München, Tel Aviv, Bangalore, Seoul, Shanghai, Boston og Silicon Valley. Innovationscentrene arbejder for at fremme forskning- og videregående uddannelsesinstitutioners og virksomheders internationale netværk.

Målet er at bygge bro til nogle af de stærkeste partnere inden for forskning, videregående uddannelse og forretningsudvikling i nogle af verdens førende innovationsmiljøer. Fokusområderne for centrene er blandt andet grønne teknologier, informations- og kommunikationsteknologi samt sundhed og biotek.

Syv innovationsattachéer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udstationeret en innovationsattaché på hvert af innovationscentrene.

Bilaterale aftaler

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med følgende lande uden for Europa: USA, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Brasilien, Israel, Sydafrika og Schweiz. Aftalerne letter og fremmer kontakten mellem myndigheder og forskningsfinansierende aktører og skaber samarbejdsmuligheder for forskere og højteknologiske virksomheder på tværs af landene. Af mulige kontakt- og netværksskabende aktiviteter kan bl.a. nævnes: udveksling af forskere, workshops og projektsamarbejde. 

Global Innovation Network Programme

Global Innovation Network Programme yder støtte til netværksskabende aktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsaktører.

Kontakt

Karin Ilsøth Rasmussen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. maj 2024