Gå til indhold

Bilaterale samarbejder

Gennem bilaterale aftaler arbejder Uddannelses- og Forskningsministeriet på at fremme kontakt og netværk til forskere og højteknologiske virksomheder fra Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, USA, Sydkorea og Tyrkiet.
Danmark - Brasilien
Brasilien er en stor økonomi med et fokus på forskning og teknologi. Brasilien er en kæmpe fødevareproducent, og der er stort potentiale for synergi med danske aktører. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har derfor en aftale om forskningssamarbejde og et innovationscenter i São Paulo
Danmark - Sydafrika
Sydafrika efterspørger dansk viden om vand, da mangel på vand er et alvorligt problem i landet. Danmark har siden 2015 haft et myndighedssamarbejde med Sydafrika, og danske forskningsinstitutioner er meget engagerede i samarbejdet.
Danmark - Sydkorea
Danmark og Sydkorea har et tæt bilateralt samarbejde centreret om det strategiske partnerskab ’Green Growth Alliance’, som i særlig grad omfatter forskning, innovation og uddannelse. Samarbejdet åbner muligheder for danske forskere og studerende og deres koreanske partnere.
Danmark - USA
Danmark og USA har lang tradition for at samarbejde - også på forsknings-, uddannelses- og innovationsområdet, og Uddannelses- og Forskningsministeriet/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen arbejder for at styrke samarbejdet yderligere.
Danmark – Indien
Indien er verdens folkerigeste demokrati med en ung befolkning og store udfordringer. Det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Indien fokuserer på forskningssamarbejde omkring bioteknologi, samt markedsføring af danske uddannelser og innovative løsninger.
Danmark – Israel
Danmarks samarbejde med Israel omfatter både forskning, innovation og videregående uddannelse.
Danmark – Japan
I Japan investeres der massivt i forskning og innovation fra både den private og den offentlige sektor.
Danmark – Kina
Kina er et strategisk vigtigt samarbejdsland, og gennemgår i disse år en hurtig udvikling på forsknings- og innovationsområdet. Hvis Danmark skal fastholde sin stærke konkurrencemæssige position på det globale marked for viden, er et styrket vidensamarbejde med Kina derfor af høj prioritet.