Gå til indhold

Danmark - USA

Danmark og USA har en lang tradition for samarbejde - også på forsknings-, uddannelses- og innovationsområdet. Hovedparten af verdens bedste universiteter og forskningsinstitutioner er amerikanske. USA er Danmarks største eksportmarked og det største internationale samarbejdsland på forskning.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

USA er en af verdens stærkeste forsknings- og teknologinationer. Der er et stort fokus på excellence i det forskningsfinansierende system og der er stærke fyrtårne, såsom National Science Foundation (NSF), National Institute of Health (NIH) og Department of Energy. Det er centrale offentlige aktører, som understøtter udvikling af ny teknologi til gavn for både USA og verden.

UFM har siden midten af 2000’erne understøttet danske forskeres og virksomheders adgang til den nyeste viden fra de bedste amerikanske forskningsmiljøer og understøttet bilateralt forsknings- og teknologisamarbejde mellem virksomheder og virksomheders samarbejde med universiteter og myndigheder.

I 2006 åbnede UFM sit første Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, og i 2019 åbnede UFM yderligere et innovationscenter i Boston. Fokus for arbejdet på centret i Silicon Valley er på tech, life science og vedvarende energi. I Boston er fokus på life science, kunstig intelligens og robotteknologi samt vedvarende energi.

USA og Danmark underskrev i 2009 en generel samarbejdsaftale om forskning, og i 2021 indgik UFM en aftale med Department of Energy sammen med Klima, Energi og Forsyningsministeriet og Innovationsfonden om samarbejde om energiressourcer. Ministeriet har desuden haft aftaler med en række førende universiteter som Stanford University, UC Berkeley samt Massachusetts Institute of Technology for at styrke udveksling af forskere, studerende og viden på udvalgte områder.

Samlet bidrager aftaler og aktiviteter ved innovationscentrene til at fremme samarbejde. Centrene er et centralt knudepunkt og brohoved for danske virksomheders og universiteters samarbejde med USA og de lokale delstatsmyndigheder og forskningsinstitutioner i Californien og Massachuetts inden for forskning og innovation.

USA deltager også i forskellige internationale programmer og organisationer, som kan danne ramme om samarbejde med danske partnere. Det gælder særligt Horizon Europe, som er EU’s rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27 og muligheder for internationalt samarbejde støttet igennem Innovationsfonden.

    Senest opdateret 31. januar 2022