Gå til indhold

Danmark - USA

Danmark og USA har lang tradition for at samarbejde - også på forsknings-, uddannelses- og innovationsområdet, og Uddannelses- og Forskningsministeriet/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen arbejder for at styrke samarbejdet yderligere.
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk

USA - et oplagt land for samarbejde

USA er ikke bare verdens største økonomi, men også verdens fyrtårn, når det kommer til forsknings- og innovation og videregående uddannelse. Hovedparten af verdens bedste universiteter og forskningsinstitutioner er amerikanske.

Samtidig har USA lange traditioner inden for forskning og forskningsfinansiering - og har systemer, som ligner de danske. 

Det gælder bl.a. kriterier for udvælgelse af forskningsprojekter, herunder et stærkt fokus på excellence, hvor nationale forskningsråd/styrelser, såsom National Science Foundation (NSF) og National Institutes of Health (NIH), har lang erfaring med og kompetence inden for administration af forskningsbevillinger.

Uddannelses- og Forskningsministeriet/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at forbedre danske forskeres og virksomheders adgang til den nyeste viden fra de bedste amerikanske forskningsmiljøer og at bidrage til en højere grad af udveksling af forskere, studerende og viden mellem danske og amerikanske forskningsmiljøer samt at indgå i forskningsnetværk.

Bilateral forskningssamarbejdsaftale mellem USA og Danmark

I 2009 blev der underskrevet en bilateral forskningssamarbejdsaftale mellem USA og Danmark, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder løbende møder med den amerikanske ambassade for gensidigt at orientere hinanden om udviklingen i de to lande inden for forskning og udvikling. Aftalen kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til styrelsen.

Innovation Centre Denmark Silicon Valley og Boston

Innovation Centre Denmark Silicon Valley blev etableret i 2006 mens Innovation Centre Denmark Boston blev åbnet i januar 2019. Placeringen af de to centre i USA afspejler at der både i Silicon Valley og Boston eksisterer unikke miljøer for forskning, videregående uddannelse og innovation samt kobling af venture kapital og iværksættere.

Fokus for arbejdet på centret i Silicon Valley er blandt andet Tech, life science, vedvarende energi og relaterede emner som bl.a. design og uddannelse. Centret i Boston har særligt fokus på life science, kunstig intelligens og robotteknologi samt energi og energieffektivitet.

Gennem innovationscentrene har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen støttet etableringen af flere dansk-amerikanske forsknings-og innovationsnetværk, fx partnerskaber inden for EdTech, Robotteknologi, fødevarer og sundhed. Disse samarbejder har resulteret i bl.a. fælles konferencer, workshop, seminarer, udveksling samt fælles forskningsansøgninger og publikationer.

Centrene er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fellowship programmer for yngre danske forskere på førende amerikanske universiteter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har gennem Innovation Center Denmark indgået partnerskaber med forskningsnetværkene SUNCAT, CITRIS og MIT.

Disse aftaler giver bl.a. adgang til danske gæsteforskere på henholdsvis Stanford University, en række af UC universiteterne, herunder UC Berkeley samt Massachusetts Institute of Technology.

Senest opdateret 13. oktober 2020