Gå til indhold

Danmark – Indien

Indien er verdens folkerigeste demokrati med en ung befolkning og store udfordringer. Det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Indien fokuserer på forskningssamarbejde omkring bioteknologi, samt markedsføring af danske uddannelser og innovative løsninger.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Dansk-indisk samarbejde om bioteknologi

Som led i en delegationsrejse i oktober 2004 underskrev den daværende videnskabsminister sammen med sin indiske kollega en bilateral samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) om forsknings- og innovationsaktiviteter inden for biotek-området. Aftalen kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Center for Videnbaseret Innovation.

Det primære formål med den bilaterale aftale er at facilitere og understøtte muligheder for forskningssamarbejde mellem Danmark og Indien inden for bioteknologi - et område, hvor begge lande står stærkt og har stærke potentialer.

De ansvarlige myndigheder for samarbejdet er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Danmark og Departementet for Bioteknologi i Ministeriet for Videnskab og Teknologi i Indien.

Fra dansk side har man nedsat en styregruppe som har ansvar for at lægge strategi og sikre fremdrift i samarbejdet. Styregruppen fremmer det konkrete samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter, udveksling af studerende og forskere og det erhvervsmæssige potentiale for danske virksomheder.

Den danske del af styregruppen betjenes af et sekretariat i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der også står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konkrete aktiviteter.

Styregruppen udgøres af

  • Mogens Hørder, Dekan, SDU (dansk koordinator)
  • Egon Bech Hansen, Forskningsdirektør, Danisco
  • Lene Lange, Prodekan for forskning, Aalborg Universitet
  • Jesper Wengel, Professor, Institut for Fysik og Kemi, SDU
  • Torben Greve, Prorektor for forskning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU
  • Repræsentant fra Uddannelsesministeriet.

Aktiviteter

Med hjælp fra styregruppen har flere dansk-indiske bioteknologiske forskningsgrupper styrket deres netværk og igangsat fælles forskningsprojekter. I sin levetid har den danske styregruppe eksempelvis understøttet etablering af dansk-indiske forskningsprojekter med tildeling af rejsemidler og arrangeret fælles dansk-indiske workshops - senest med temaer som stamceller og ernæringsvidenskab. Styregruppen har endvidere uddelt en række ScoutIndia stipendier med det formål at udveksle danske og indiske forskere, der kan opsøge mulige samarbejdspartnere og etablere relevante kontakter. 

 

Innovation Centre Denmark New Delhi

I 2013 oprettede daværende Styrelsen for Forskning og Uddannelse et innovations center i New Delhi.

Senest opdateret 13. oktober 2020