Gå til indhold

Danmark – Indien

Indien er verdens folkerigeste demokrati og et land i hastig udvikling med en ung befolkning og stærke ambitioner inden for forskning og teknologi.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

UFM indgik i 2018 en regeringsaftale om et bredt samarbejde inden for forskning og udvikling af teknologi med det indiske forskningsministerium, Ministry of Science and Technology. Det primære formål med den bilaterale aftale er at facilitere og understøtte muligheder for forskningssamarbejde mellem Danmark og Indien på områder, hvor begge lande står stærkt og hvor der er stor potentialer ved et forstærket samarbejde. Det bilaterale samarbejde med Indien fokuserer på grøn energi, vand og sundhed.

Indien har store samfundsmæssige udfordringer og det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien er med til at sætte en stærk retning for UFM’s bilaterale samarbejde med den indiske regering om forskning og teknologiudvikling.

Danmark og Indien indgik i 2020 et vidtrækkende grønt strategisk partnerskab, der placerer Danmark i en særposition i forhold til at levere de grønne løsninger, som Indien efterspørger. Partnerskabet er en afgørende markering af det stadigt tættere samarbejde mellem de to lande, særligt på det grønne område. Danske løsninger inden for blandt andet vindkraft, vandteknologi og energieffektivitet bliver i høj grad efterspurgt i Indien, og aftalen er med til at bane vejen for øget dansk eksport og investeringer.

UFM etablerede i 2013 et innovationscenter i Indien for at understøtte de danske videnmiljøers internationale samarbejde og bidrage til at sikre dansk innovation og forskning i verdensklasse. UFM og Innovationscenteret samarbejder tæt med Danmarks Innovationsfond for at realisere de mange potentialer ved et forstærket bilateralt forsknings- og teknologisamarbejde med Indien.
Indien deltager også i forskellige internationale programmer og organisationer, som kan danne ramme om samarbejde med danske partnere. Det gælder særligt Horizon Europe, som er EU’s rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27.

Senest opdateret 05. januar 2022