Gå til indhold

Danmark – Japan

I Japan investeres der massivt i forskning og innovation fra både den private og den offentlige sektor.

Japan er et attraktivt samarbejdsland

Japan, som er verdens 3. største økonomi, er en stærk nation inden for forskning og udvikling. Særligt med hensyn til private investeringer i FoU er Japan blandt de førende lande i verden. Japan markerer sig også markant i en international sammenhæng, når det gælder antallet af patenter, hvor særligt Tokyo-regionen står stærkt.

Japan er karakteriseret ved et højt uddannelsesniveau og har den næsthøjeste andel af befolkninger med en videregående uddannelse inden for OECD. Dette til trods for, at man anvender en mindre andel af BNP på videregående uddannelser end man gør i Danmark.
Japan er desuden et af verdens mest højteknologiske lande samt et af de lande i verden, der producerer flest videnskabelige publikationer og har mange dygtige top-forskere.

Dansk-japansk forskningssamarbejde

Gennem de sidste 20 år har der været en støt stigning i dansk-japansk forskningssamarbejde, målt på antallet af sampublikationer. Det er især inden for områder som fysik, astronomi, biologi, informationsvidenskab og medicin, at danske og japanske forskere samarbejder.

Den 12. april 2018 blev der underskrevet en ny samarbejdsaftale (rammeaftale) mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og det japanske Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Aftalen kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Japan er et attraktivt samarbejdsland for Uddannelses- og Forskningsministeriet og særligt for de danske universiteter, da uddannelsesniveauet er højt og der er excellente forskningsinstitutioner. UFM har derfor fokus på at bevare det gode samarbejde med Japan, blandt andet i forhold til at understøtte den bilaterale aftale fra 2018.

Senest opdateret 13. oktober 2020