Gå til indhold

Danmark - Sydafrika

Sydafrika efterspørger dansk viden om vand, da mangel på vand er et alvorligt problem i landet. Danmark har siden 2015 haft et myndighedssamarbejde med Sydafrika, og danske forskningsinstitutioner er meget engagerede i samarbejdet.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Sektorsamarbejdet med Sydafrika omkring vand løber i tre spor; Grundvand, Vandspild og Vandeffektivitet i Industrien. Forskning og innovation er en integreret del af alle tre spor, og danske forskere arbejder tæt sammen med sydafrikanske forskere om at løse landets udfordringer omkring vand.

Sydafrika er en af de største økonomier i Afrika, men er også et land med en stor forskel på rig og fattig. Siden apartheids ophævelse i 1994 har langt de fleste sydafrikanere fået adgang til vand, men vandmangel hæmmer stadig den økonomiske udvikling, og der er kun begrænsede muligheder for at øge indvindingen fra overfladevand. Grundvand er et egnet alternativ mange steder, bl.a. i Cape Town, som pt. kun har vand til få måneder, men det dækker på landsplan kun 15 % af forbruget.

Vækstrådgiver med fokus på vand samt forsknings- og innovationssamarbejder Jørgen Erik Larsen - E-mail: joelar@um.dk

Samarbejdsaftalen kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

I september 2017 underskrev Uddannelses- og Forskningsministeriet en Memorandum of Understanding med den sydafrikanske regering, omkring samarbejde om forskning og teknologi. De sydafrikanske universiteter rangerer i uddannelses- og forskningskvalitet uden sammenligning højest i Afrika og har typisk 4-5 universiteter blandt verdens top-500. Sydafrika har et spirende uddannelses- og forskningsmiljø af høj kvalitet og er en vigtig indgang til det afrikanske kontinent. Flere danske universiteter ønsker at afsøge mulighederne for øget forskningssamarbejde inden for rammerne af sektorsamarbejdet på vandområdet.

I januar 2018 besøgte en delegation fra det Sydafrikanske Water Research Commission Uddannelses- og Forskningsministeriet, med deltagelse fra flere danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

 

 

Senest opdateret 13. oktober 2020