Gå til indhold

Danmark - Sydafrika

Hovedfokus for bilateralt samarbejde med Sydafrika er vand. UFM har siden 2015 været en del af et myndighedssamarbejde med Sydafrika, der er finansieret af Udenrigsministeriet og styret af Miljøstyrelsen. Samarbejdet har ført til indgåelse af en bilateral regeringsaftale om forskning og innovation.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Sydafrika er en af de største økonomier i Afrika. De sydafrikanske universiteter rangerer i uddannelses- og forskningskvalitet uden sammenligning højest i Afrika. Sydafrika har 4-5 universiteter blandt verdens top-500, en række spirende uddannelses- og forskningsmiljøer af høj kvalitet og er en vigtig indgang til det afrikanske kontinent.

Siden apartheids ophævelse i 1994 har langt de fleste sydafrikanere fået adgang til vand, men vandmangel hæmmer stadig den økonomiske udvikling. Sektorsamarbejdet med Sydafrika omkring vand omhandler grundvand, vandspild og vandeffektivitet i industri. Forskning og innovation er en integreret del af alle tre spor. Flere danske universiteter ønsker at afsøge mulighederne for øget forskningssamarbejde inden for rammerne af myndighedssamarbejdet på vandområdet. Dette gjorde, at UFM i 2017 underskrev et Memorandum of Understanding med det sydafrikanske forskningsministerium Department of Science and Innovation om samarbejde om forskning og teknologi.

Danske forskere og innovationsaktører arbejder tæt sammen med sydafrikanske forskere i en række vand- og miljøprojekter. Fra den danske ambassade i Pretoria i Sydafrika er den udsendte sektorrådgiver på vandområdet, Jørgen Erik Larsen (e-mail: joelar@um.dk), et centralt omdrejningspunkt for myndighedssamarbejdet og for kontakten til lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner og innovationsaktører.

Sydafrika deltager også i forskellige internationale programmer og organisationer, som kan danne ramme om samarbejde med danske partnere. Det gælder både Horizon Europe, som er EU's rammeprogram for og EUREKA, som er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.

Senest opdateret 05. januar 2022