Gå til indhold

EUREKA

EUREKA er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.

Hvem står bag?

EUREKA består af 47 medlemslande. De fleste fra Europa, men også lande fra resten af verden, fx Sydkorea, Canada, Israel, Sydafrika, Singapore, Chile og Argentina.

Hvad kan du søge støtte til?

EUREKA er målrettet markedsorienteret innovation og støtter især forskningsprojekter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder. Alle nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan i princippet anvendes som dansk grundlag finansiering for af dansk deltagelse i EUREKA-projekter. Den typiske vej går dog igennem Innovationsfondens øremærkede EUREKA-puljer. Som projektdeltager kan man også vælge at deltage som (delvist) selvfinansierende.

EUREKA’s største program er ’Innovative SMEs’ i co-partnerskab med EU’s Eurostars 3-program under Horizon Europe.

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, forskningsinstitutioner, erhvervs- og innovationsfremmeaktører kan deltage i forsknings- og innovationsprojekter. Under EUREKA findes flere forskellige virkemidler. Vilkår og rammer for de enkelte fremgår af de konkrete opslag. I Danmark er det Innovationsfonden, der annoncer og finansierer EUREKA-opslag, hvor fonden kan yde medfinansiering af danske aktørers deltagelse.

Krav

Der skal deltage partnere fra mindst to EUREKA medlemslande. Et land må ikke bære mere end 80 pct. af et projekt. Deltager en partner fra et ikke-EUREKA medlemsland, skal der være deltagere fra mindst to EUREKA-lande i projektet.

Hvordan søger jeg?

Konkrete opslag annonceres på EUREKA's hjemmeside. Her finder du også ansøgningsskemaer. Som regel annonceres call med dansk finanisering også på Innovationsfondens hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2023