Gå til indhold

EUREKA

EUREKA er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.

Hvem står bag?

EUREKA består af 40 medlemslande i og omkring Europa. En række lande uden for Europa deltager i samarbejdet som associerede medlemslande, fx Sydkorea og Canada.

Hvad kan du søge støtte til?

EUREKA er målrettet markedsorienteret innovation og støtter især forskningsprojekter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder. Alle nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan i princippet anvendes som dansk grundlag for deltagelse i EUREKA-projekter. Man kan også vælge at deltage som selvfinansierende.

Hvem kan søge?

Alle virksomheder og forskningsinstitutioner kan i princippet deltage i de fælles forsknings- og innovationsprojekter. Under EUREKA findes flere forskellige virkemidler. Vilkår og rammer for de enkelte fremgår af de konkrete opslag. I Danmark er det Innovationsfonden der annoncer og finansierer danske opslag under EUREKA.

Krav

Der skal deltage partnere fra mindst to EUREKA medlemslande. Et land må ikke bære mere end 80 pct. af et projekt. Deltager en partner fra et ikke-EUREKA medlemsland, skal der mindst være  andre deltagere fra to EUREKA-lande der i projektet.

Hvordan søger jeg?

Konkrete opslag annonceres på EUREKA's hjemmeside. Her finder du også ansøgningsskemaer. Som regel annonceres call med dansk finanisering også på Innovationsfondens hjemmeside.

Senest opdateret 11. januar 2023