EUREKA

EUREKA er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.
Kontakt
Ditte Nissen Lund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk

BEMÆRK! Danmark yder i øjeblikket ikke midler målrettet Eureka-projekter. Der henvises i stedet til andre ordninger og fonde som fx EUDP, Danmarks Innovationsfond eller Videnkupon-programmet.

Hvem står bag?

EUREKA består af 40 medlemslande i og omkring Europa. En række lande uden for Europa deltager i samarbejdet som associerede medlemslande, fx Sydkorea og Canada.

Hvem kan søge?

EUREKA projekter godkendes 4 gange om året. Alle virksomheder og forskningsinstitutioner kan i princippet deltage i de fælles forsknings- og innovationsprojekter.

Hvad kan du søge støtte til?

Alle nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan i princippet anvendes som dansk grundlag for deltagelse i EUREKA-projekter.

Man kan også vælge at deltage som selvfinansierende.

Krav

Der skal mindst deltage partere fra to EUREKA medlemslande. Et land må ikke bære mere end 80 pct. af et projekt. Deltager en partner fra et ikke-EUREKA medlemsland skal der mindst være to andre deltagere fra EUREKA-lande der i projektet.

Hvordan søger jeg?

Du skal ansøge elektronisk om at få dit projekt godkendt som et EUREKA-projekt ved at downloade et elektronisk ansøgningsskema fra EUREKA’s hjemmeside.

Senest opdateret 15. august 2018