Andre programmer i Horizon 2020

European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)
EMPIR skal sikre samarbejde mellem nationale metrologiinstitutter og udpegede institutter. Det sker for dels at reducere dobbeltarbejde, dels for at øge effekten og acceleration af innovationsprocesser i Europa.

EUREKA

EUREKA
EUREKA er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.

IMI - Innovative lægemidler

Innovative Medicines Initiative (IMI2)
Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største offentlig-private partnerskab indenfor biovidenskab. IMI blev søsat i 2008, og fornyet under EUs rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020.
Leveraging technologies for pharmacovigilance
Leveraging technologies for pharmacovigilance
Physical frailty and sarcopenia
Physical frailty and sarcopenia
Devoloping drug-drug combinations
Devoloping drug-drug combinations
Antimicrobial resistance (1): driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics (ND4BB topic 4)
Antimicrobial resistance (1): driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics (ND4BB topic 4)
Antimicrobial resistance (2): Clinical development of antibacterial agents for Gram-negative antibiotic resistant pathogens (ND4BB topic 5)
Antimicrobial resistance (2): Clinical development of antibacterial agents for Gram-negative antibiotic resistant pathogens (ND4BB topic 5)
Dansk-svensk IMI-event
Den 28. august 2014 afholdt Styrelsen for Forskning og Innovation, EuroCenter, i samarbejde med den svenske innovationsmyndighed, VINNOVA, en lanceringskonference hos Medicon Valley Allliance om for det fornyede offentlig-private partnerskab Innovativ Medicines Initative ( IMI2).
Introduktion
Fra IMI til IMI2
Regler for deltagelse i IMI2
Deltagelse i IMI - den akademiske oplevelse
Deltagelse i IMI – oplevelsen for en SMV
IMI og patienters involvering i forskning og udvikling inden for medicin

FCH - Brint- og brændselsceller

FCH – Brint- og brændselsceller
Teknologiinitiativet for brændselsceller og brint (FCH Joint Undertaking) er baseret på arbejdet i Den Europæiske Teknologiplatform for brint og brændselsceller.
Tilmeldingsfomular - Industrial Group

ETP - Europæiske teknologiplatforme

ETP – Europæiske teknologiplatforme
De Europæiske Teknologiske Platforme (ETP) sætter fokus på forskning inden for strategisk vigtige emner med betydning for Europas vækst, konkurrenceevne og bæredygtighed.

EURATOM

EURATOM
Euratom programmet løber parallelt med Horizon 2020 til udgangen af 2020. Programmet finansierer dels EU's egne nukleare forskningsaktiviteter indenfor EU's Fælles Forskningscenter (JRC), men også en række projekter der udbydes på samme måde som i Horizon 2020.

COST

COST
COST er et EU-finansieret program der støtter etablering af internationale forskernetværk. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.
Deltag i eksisterende COST-netværk
Alle COST-netværk er åbne for dansk deltagelse - også de netværk, der ikke har danske medansøgere. Læs om de tre forskellige niveauer for deltagelse i henholdsvis et igangværende og et helt nyt COST-netværk og om selve optagelsesproceduren.
Etabler et nyt COST-netværk
Der vil typisk være to årlige deadlines for ansøgninger om midler til etablering af nye COST-netværk. Ansøgninger må max. fylde 15 sider. Næste ansøgningsfrist er den 29. oktober 2020.
Behandling af personoplysninger i COST-ansøgninger
Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til COST.
Oversigt over de 45 nye forskernetværk
Ansøgningsskabelon (English)
Ansøgningsskabelon (dansk)

JTI Bio-Based Industries

JTI Bio-Based Industries (BBI)
Det offentlige-private partnerskab Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) blev etableret i 2014 under Horizon 2020. Programmet har et samlet budget på omkring 3,7 mia. euro for perioden 2014-2020.

Clean Sky 2 - Luftfartsteknik og lufttransport

Clean Sky 2 – Luftfartsteknik og lufttransport
Virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner samt andre offentlige institutioner kan opnå tilskud til at gennemføre industridrevne forskningsprojekter inden for lufttransport. Clean Sky 2 skal være med til at skabe et innovativt lufttransportsystem og nedbringe påvirkninger af miljøet.

Shift2Rail - Jernbanesektoren

Shift²Rail - Jernbanesektoren
Shift²Rail er det første europæiske fælles teknologi initiativ der fokuserer på målrettet forskning og innovation og markedsdrevne løsninger inden for den europæiske jernbanesektor. Initiativet blev offentliggjort under Horizon 2020 i juli 2014.

SESAR - Lufttrafikstyringssystem

SESAR - Lufttrafikstyringssystem
SESAR Joint Undertaking er et offentligt-privat partnerskab med fokus på at udvikle et moderniseret system til koordinering af flytrafik. Systemet skal sikre mere miljøvenlig, sikker og punktlig flytrafik i Europa.

ECSEL (tidligere Artemis)

Virksomheder kan opnå tilskud til industridrevne forskningsprojekter inden for området indlejrede systemer. Programmet administreres af Innovationsfonden.

ECSEL er organiseret som et såkaldt Joint Technology Initiative (JTI) mellem den europæiske IKT-industri, EU og nationale forskningsfinansierende myndigheder.  ECSEL lancerer konkurrenceudsatte opslag om medfinansiering af projekter. Budgettet til disse opslag sammensættes af midler fra EU og fra de nationale forskningsfinansierende myndigheder (såkaldt mellemstatslig medfinansiering). Projektdeltagere supplerer derudover med egenfinansiering.

Danmark er medlem af ECSEL og det er Innovationsfonden, der er den nationale forskningsfinansierende myndighed. Det er frivilligt for de nationale forskningsfinansierende myndigheder at deltage og indskyde budget i de årlige opslag. Deltagere fra et EU-land, hvor den forskningsfinansierende myndighed har valgt ikke at bidrage økonomisk, kan dog ved sin deltagelse i et projekt kun opnå midler fra den afsatte EU-medfinansiering, der aktuelt ligger på mellem 25-35 % af de samlede omkostninger ved projektet. Innovationsfonden bidrog i 2014 og 2015 med 6 mio. kr. årligt til national medfinansiering af danske deltagere, men har siden da valgt at prioritere sine midler anderledes og deltager ikke økonomisk.

Innovationsfonden

ESCEL (tidligere Artemis) programmet hører under Innovationsfonden.

For mere information om ESCEL, kontakt Innovationsfonden, tlf. 6190 5000, e-mail: kontakt@innofond.dk

 

Senest opdateret 02. april 2020