COST

European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research

Hvem står bag?

COST Association har 35 medlemslande: 28 EU-lande, tre EFTA-lande (Norge, Island og Schweiz), Tyrkiet samt tre central- og østeuropæiske lande (Makedonien, Serbien og Bosnien-Herzegovina). Dertil kommer Israel som associeret medlemsland. Derudover samarbejder COST med en lang række lande uden for Europa såsom Rusland, Ukraine, USA, Canada, Australien, Kina, Indien og Japan. 

Om COST

COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971. I 2014 blev COST erstattet af COST Association, der er en selvstændig intergovernmental organisation. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.

COST bidrager derved til at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet. Danmark har været medlem fra initiativets start. COST aktionerne har blandt andet til formål at forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020.   

Hvem kan søge?

Forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder. Der skal deltage forskere fra mindst syv COST/associerede lande. Fra 2014 er der kommet fokus virksomhedsdeltagelse og samarbejde med forskere fra EU13 – de såkaldte ”Inclusiveness Target Countries”.

Hvad kan du søge støtte til?

COST støtter opsætning af og deltagelse i forskernetværk, såkaldte ’aktioner’. COST støtter ikke selve forskningsaktiviteterne, men derimod samarbejdet herom og netværksopbyggelse.

COST dækker omkostninger til:

  • Etablering af forskernetværk
  • Uddannelsesophold på op til tre måneder
  • Træningsskoler
  • Afholdelse af konferencer, seminarer, workshops
  • Gensidig benyttelse af forskningsinfrastrukturer
  • Rejse- og opholdsudgifter for forskere, som deltager i møder vedrørende COST aktioner.

Budget

COST Association har et samlet budget i perioden 2014 til 2020 på cirka 2,25 milliarder kroner. En typisk COST aktion løber over fire år, består af 24 deltagerlande og støttes med cirka 1 million kroner pr. år. Midlerne kommer fra Horizon 2020.

Hvordan søger du?

COST Assocoation indkalder ansøgninger til nye COST aktioner. Indkaldelserne åbner typisk to gange om året i januar og juli måned med ansøgningsfrit cirka 2 måneder senere. Indkaldelserne er såkaldte ”Open bottom-up Calls”, dvs. ansøgerne frit kan vælge inden for, hvilket forskningsområde de ønsker støtte til at danne netværk eller etablere andre COST aktiviteter.

Indkaldelsen offentliggøres i EU-Tidende og på COST’s hjemmeside og annonceres i Danmark også på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside. Der ansøges i såkaldte ”one-stage-submissions”.

Forskere fra mindst syv forskellige COST/associerede lande, hvoraf mindst tre forskere skal komme fra 'Inclusiveness Target Countries', skal deltage i ansøgningen. Desuden skal der være angivet en hovedansøger/koordinator. Ansøgningen udfyldes on-line og må maksimalt være på 15 sider, og der skal angives en række ”scientific and technological keywords”.

De indkomne forslag indsamles og evalueres to gange om året på såkaldte ‘collection dates’, som normalt ligger i hhv. marts og september. Disse annonceres på COSTs hjemmeside.

Godkendelse

COST Association følger en bestemt godkendelsesprocedure, når de godkender aktioner.

Hvordan kommer jeg med i en ny eller igangværende COST aktion?

Ud over, at du selv kan indsende en ansøgning, kan du også deltage i en COST aktion ved at tilmelde dig en ny aktion, lige efter den er godkendt. Det er også på visse betingelser muligt at tilmelde sig igangværende COST aktioner.

To gange om året godkender COST’s Committee of Senior Officials (CSO) nye aktioner. De godkender normalt cirka 40 nye aktioner hvert halvår. Disse bliver annonceret på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside omkring hhv. juni/juli og december/januar.

Når en ny COST aktion er godkendt af CSO, skal mindst fem lande inden for 6 måneder acceptere aktionen gennem et Memorandum of Understanding. Derefter sættes aktionen i gang. Til hver aktion udnævnes en Management Committee (MC), og hvert land kan nominere op til to medlemmer og to suppleanter til aktionens MC. Derudover kan et i princippet ubegrænset antal forskere deltage i aktionens arbejdsgrupper. Styrelsen for Forskning og Innovation nominerer de danske deltagere i MC. Forskere, der ønsker at deltage i arbejdsgrupper, skal henvende sig til deres nationale MC repræsentanter.

Læs mere

Senest opdateret 30. januar 2018