COST

COST er et EU-finansieret program der støtter etablering af internationale forskernetværk. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.
Kontakt
Svend Rechnagel
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 34
Email: SR@ufm.dk

COST bidrager til at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet. COST-netværkene har blandt andet til formål at forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020.

Danmark har været medlem af COST siden initiativets start.

Hvad støtter COST?

COST støtter etablering af og deltagelse i internationale forskernetværk. COST støtter ikke selve forskningsaktiviteterne, men derimod samarbejdet herom og netværksopbyggelse.

COST dækker omkostninger til:

  • Etablering af forskernetværk
  • Uddannelsesophold på op til tre måneder
  • Træningsskoler
  • Afholdelse af konferencer, seminarer og workshops
  • Gensidig benyttelse af forskningsinfrastrukturer
  • Rejse- og opholdsudgifter for forskere, som deltager i møder vedrørende COST netværk.

Et typisk COST netværk løber over fire år, består af 24+ deltagerlande og støttes med cirka 1 million kroner pr. år. Midlerne kommer fra Horizon 2020.

Hvem kan deltage?

Forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder kan deltage i COST-netværk.

Hvordan deltager man?

Forskere fra danske institutioner kan deltage i enten et eksisterende netvæk eller etablere et nyt netværk.

Der er tre forskellige niveauer for deltagelse i et COST-netværk:

  1. Management Committee-niveau (styregruppe). Alle COST-netværk er som udgangspunkt åbne for nye deltagere.
  2. Netværkets Working Group (arbejdsgruppe)
  3. Activities (netværksaktiviteter)

Læs om de forskellige muligheder nedenfor:

Deadline: den 29. november 2018

Senest opdateret 12. september 2018