Gå til indhold

ETP – Europæiske teknologiplatforme

De Europæiske Teknologiplatforme (ETP) er et fora, som samler relevante stakeholdere indenfor et bestemt felt. De fungerer blandt andet som dialogpartner for Europa-Kommissionen i forbindelse med implementering af Horizon Europe.

Motivationen for at deltage i en ETP er primært at være med til at præge den fælleseuropæiske agenda på et specifikt område. Samtidig er det et værktøj til at aktivere aktører i forhold til at finde løsninger og til at identificere mulige partnerskaber.

Europa-Kommissionen har p.t. anerkendt 38 ETP’ere som dialogpartnere i implementeringen af Horizon Europe-programmet. De meste veludviklede ETP’ere har i tidens løb ført til oprettelse af formaliserede offentlig-private partnerskaber i form af Joint Technology Inititatives (JTI’er). Her samler ETP’en den ”private” del af partnerskabet. Den offentlige del repræsenteres af Europa-Kommissionen og i enkelte tilfælde af medlemslandene.

Vil du vide mere

Spørgsmål til ETP’erne kan rettes til følgende funktionspostkasse i Europa-Kommissionen:

Kontakt

Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021