Gå til indhold

Danmark - Sydkorea

Sydkorea har etableret sig som et vigtigt forsknings- og teknologicentrum. De seneste 20 år er landets investeringer i forskning og udvikling steget eksponentielt fra 2 % af BNP i 1999 til 4,23 % i 2017. Sydkorea er dermed det OECD-land, som investerer mest i forskning og udvikling.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Sydkorea er en stærk samarbejdspartner for Danmark og en betydningsfuld global spiller på en lang række områder. Både Sydkorea og Danmark har ambitiøse planer inden for grøn energi. Dette skaber gode synergimuligheder mellem danske og koreanske myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder. UFM indgik i 2012 en bilateral aftale med det koreanske Ministry of Education, Science and Technology (nuværende Ministry of Science and ICT). Aftalen er en del af det overordnede dansk-koreanske strategiske partnerskab, og har blandt andet banet vejen for studenterudveksling, fælles forskningsprojekter, gensidige forskerophold, videnskabelige workshops og konferencer mellem de to lande. UFM har også et innovationscenter i Seoul, som fremmer adgang til lokal viden og netværk.

Sydkorea kan deltage i udvalgte dele af Horizon Europe programmet. UFM, Innovationsfonden og Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT) samarbejder også i regi af EUREKA. For eksempel har Innovationsfonden indgået en samarbejdsaftale med KIAT, der yder tilskud til erhvervsrettede forsknings- og udviklingsprojekter for små og mellemstore virksomheder samt universiteter.

UFM arbejder pt. på at indgå to yderligere aftaler med den sydkoreanske regering.

Senest opdateret 05. januar 2022