Gå til indhold

Danmark - Sydkorea

Danmark og Sydkorea har et tæt bilateralt samarbejde centreret om det strategiske partnerskab ’Green Growth Alliance’, som i særlig grad omfatter forskning, innovation og uddannelse. Samarbejdet åbner muligheder for danske forskere og studerende og deres koreanske partnere.

Den 15. maj 2012 underskrev Uddannelses- og Forskningsministeriet en rammeaftale med det koreanske Ministry of Education, Science and Technology (nuværende Ministry of Science and ICT). Aftalen er en del af det overordnede dansk-koreanske strategiske partnerskab, og har blandt andet banet vejen for studenterudveksling, fælles forskningsprojekter, gensidige forskerophold, videnskabelige workshops og konferencer mellem de to lande. Sydkorea er en stærk samarbejdspartner for Danmark, idet landet er en betydningsfuld global spiller på en lang række områder. Gennem det sidste årti har Sydkorea etableret sig som et vigtigt forsknings- og teknologicentrum i verden. De seneste 20 år er landets investeringer i forskning og udvikling steget eksponentielt fra 2 % af BNP i 1999 til at ramme 4,23 % i 2017. Dette placerer Sydkorea som den største investor i forskning og udvikling blandt OECD landene. På kort sigt har resultaterne af investeringerne udmøntet sig i en fordobling af publiceringer fra koreanske forskningsinstitutioner, hvor fokus særligt har været på ingeniørfaglige områder, kemi, fysik og life science forskning. På længere sigt skal investeringer også bidrage til Sydkoreas overgang til vedvarende energi, endnu et område hvor Sydkorea har ambitiøse planer for fremtiden. Danmark fører ligeledes en ambitiøs forskningspolitik, eksempelvis inden for grøn energi. Dette skaber gode synergimuligheder mellem danske og koreanske myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Udover rammeaftalen mellem de to ministerier har Uddannelses- og Forskningsministeriet og Innovationsfonden også indgået uddannelsesaftaler samt en række samarbejdsaftaler med strategiske, vigtige koreanske organisationer og uddannelsesinstitutioner, der åbner muligheder for danske forsknings- og innovationsmiljøer i Sydkorea. Alle aftalerne kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ud over MoU'en foreligger der følgende af taler:

  • Aftale mellem UFM og MEST
  • Aftale mellem UFM og SMBA
  • Aftale mellem SFU og KIAT
  • Aftale mellem SFU og GCCEI

Konkrete muligheder

I forbindelse med etableringen af samarbejdsaftalen har der åbnet sig en række muligheder for danske studerende, forskere, virksomheder og forskningsinstitutioner til at øge samarbejdet med Sydkorea.

International Network Programme

International Netværks Program udgør et vigtigt bidrag til at skabe workshops, konferencer og 'visiting scientist' besøg, som danske forskere ønsker at afholde i samarbejde med koreanske partnere.

Eurostars

Et samarbejde mellem Innovationsfonden og Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT) der yder tilskud til erhvervsrettede forsknings- og udviklingsprojekter for små og mellemstore virksomheder samt universiteter.

 

Senest opdateret 13. oktober 2020