Gå til indhold

Danmark - Brasilien

Brasilien er en stor økonomi med et fokus på forskning og teknologi. Brasilien er en kæmpe fødevareproducent, og der er stort potentiale for synergi med danske aktører. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har derfor en aftale om forskningssamarbejde og et innovationscenter i São Paulo
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk

Brasilien er i dag Sydamerikas sværvægter inden for forskning og innovation 

Med en voksende købestærk middelklasse, en veludviklet forsknings- og teknologisektor og en stigende international politisk indflydelse er det helt afgørende med en styrket dansk indsats i Brasilien. I samarbejde med Udenrigsministeriet oprettede UFM i 2013 et innovationscenter og udstationerede en innovationsattaché i São Paulo. Innovationsattachéen bistår danske forskere og virksomheder med netværk og adgang til de bedste forsknings- og innovationsmiljøer i Brasilien. 

Samarbejdsaftalen

UFMs indsats for at fremme dansk-brasiliansk forsknings- og uddannelsessamarbejde i Brasilien understøttes af et MoU, som den daværende videnskabsminister indgik med sin brasilianske kollega den 17. februar 2011. Samarbejdsaftalen (pdf-format) kan rekvireres ved henvendelse til Center for Videnbaseret Innovation.

Top Talent Denmark

Siden 2013 har Top Talent Denmark kørt i Brasilien, hvor det i lighed med Top Talent programmet i Kina, har til formål at markedsføre dansk videregående uddannelse og danske karriereveje i Danmark eller Brasilien over for talentfulde unge brasilianere. Der er oprettet et engageret alumne-netværk, som er er en stor hjælp i forhold til promovering af både Top Talent Denmark arrangementer og uddannelsesophold i Danmark.

Brasilien - en interessant samarbejdspartner

Brasilien er allerede i dag et af verdens førende fødevareproducerende lande med et kæmpe potentiale for yderligere vækst. Det stiller nye og større krav til bl.a. bæredygtige produktionsforhold og fødevaresikkerhed – områder hvor danske universiteter og forskere igennem flere år har opbygget stor ekspertise.

Samtidig er forskningen inden for landbrug og fødevarer i Brasilien steget betydeligt i det seneste årti og står i dag alene for ca. 6 % af verdens samlede videnskabelige produktion på området. 
Det har gjort Brasilien til en særdeles interessant samarbejdspartner - og netop landbrug og fødevareområdet er et af de centrale områder i UFMs og mange danske universiteters øgede engagement i Brasilien.

Senest opdateret 13. oktober 2020