Gå til indhold

Danmark – Kina

Kina er et strategisk vigtigt samarbejdsland, og gennemgår i disse år en hurtig udvikling på forsknings- og innovationsområdet. Hvis Danmark skal fastholde sin stærke konkurrencemæssige position på det globale marked for viden, er et styrket vidensamarbejde med Kina derfor af høj prioritet.

Kina har i de seneste årtier placeret sig som en central aktør på verdenskortet for viden. Store årlige vækstrater, massive investeringer i forskning og udvikling, flere store universiteter, der rangerer blandt verdens bedste konstant udviklende innovationsmiljøer og ambitiøse reformer og planer for store forskningsparker gør Kina til en mere og mere interessant forsknings- og innovationsnation at samarbejde med fra dansk side.

I september 2007 underskrev daværende videnskabsminister og hans kinesiske kollega en bilateral samarbejdsaftale om forskning og udvikling med det kinesiske Ministry of Science and Technology (MoST). Aftalen danner fundamentet for et tættere dansk-kinesisk samarbejde inden for forskning og innovation.
Der er desuden i maj 2009 indgået en samarbejdsaftale om forskning og udvikling med The Innovation and Technology Commission of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoiple's Republic of China. 
Begge samarbejdsaftaler kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Mange danske universiteter har både forsknings- og uddannelsessamarbejder og strategiske samarbejdsaftaler med kinesiske partnerinstitutioner, og Innovationsfonden har indgået aftale om et fælles forskningsopslag med MoST indenfor vedvarende energi og vand.

Fælles styregruppe

For at sikre den bedst mulige implementering af den bilaterale samarbejdsaftale har man fra dansk og fra kinesisk side nedsat en fælles styregruppe. Styregruppen skal monitorere udviklingen i vidensamarbejdet mellem Danmark og Kina og rådgive de til enhver tid sidende ministre på området om muligheder for at styrke dette samarbejde.

Innovation Centre Denmark Shanghai

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret Innovation Centre Denmark i Shanghai. Formålet er at styrke de danske videnmiljøers internationale samarbejde og bidrage til at sikre dansk innovation og forskning i verdensklasse.

SDC

Udover ovenstående initiativer, så indgår Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med alle otte danske universiteter også i et uddannelses- og forskningssamarbejde under navnet Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC) med Chinese Academy of Science (CAS) og University of Chinese Academy of Science (UCAS) om udbud af syv fælles dansk-kinesiske masteruddannelser indenfor seks videnskabelige områder. SDC er placeret nord for Beijing.

Senest opdateret 13. oktober 2020