Gå til indhold

Danmark – Israel

Israel er det OECD-land, der har de højeste investeringer i forskning og udvikling i forhold til landets BNP (4,9 %) – størstedelen fra den private sektor. Israel råder over nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner, og landet er internationalt anerkendt for et aktivt start-up miljø.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Danmark og Israel fokuserer på det virksomhedsrettede forskningssamarbejde, og Danmark har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med Israel med fokus på forskning og udvikling i den private sektor. Regeringen åbnede et innovationscenter i Tel Aviv i 2017. Centeret søger aktivt at etablere langsigtede strategiske samarbejdsprojekter og har fokus på områder som cyber security, kvanteteknologi, life science, grøn teknologi og studenterentreprenørskab.

Innovationscenteret oplever en særlig interesse fra de israelske forskningsfinansierende aktører i at etablere fælles bilaterale opslag med Danmark, og der pågår drøftelser om mulighederne for at imødekomme denne interesse fra israelsk side.

Israel deltager også i forskellige internationale programmer og organisationer, som kan danne ramme om samarbejde med danske partnere. Det gælder både Horizon Europe, som er EU’s rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27 og EUREKA, som er en netværksorganisation, hvor nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.

Læs mere om Innovation Centre Denmark, Tel Aviv, her
Læs mere om EU-samarbejde med Israel (inkl. Horizon Europe) her
Læs mere om mulighederne inden for rammerne af Horizon Europe her
Læs mere om EUREKA her

 

 

Senest opdateret 05. januar 2022