Gå til indhold

Danmark – Israel

Danmarks samarbejde med Israel omfatter både forskning, innovation og videregående uddannelse.

Læs mere

Memorandum of Understanding (pdf) kan rekvireres ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Der investeres mere end 4,1 % af BNP i på forskning og udvikling i Israel. De israelske forskningsinstitutioner rangerer højt på internationale ranglister, og flere hundrede globale virksomheder har placeret forsknings- og udviklingsafdelinger i Israel.

I august 2007 blev en bilateral samarbejdsaftale mellem Danmark og Israel underskrevet med henblik på at støtte og styrke de to landes fælles virksomhedsrettede aktiviteter indenfor industriel forskning og udvikling, herunder med særligt fokus på områderne biovidenskab (life science), clean tech og IKT. Aktiviteterne omfatter særligt deltagelse i konferencer, workshops og match making arrangementer, der kan danne grundlaget for styrket samarbejde inden for forskning og udvikling mellem danske og israelske virksomheder og/eller universiteter. De ansvarlige myndigheder for samarbejdet er Uddannelses- og Forskningsministeriet (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) i Danmark og Ministry of Economy and Industry i Israel.

Handlingsplan for styrket vidensamarbejde med Israel

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en handlingsplan, som skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Israel inden for forskning, innovation og videregående uddannelse. Handlingsplanen indeholder 12 konkrete initiativer, der forventes implementeret i perioden 2016-2019.

Som tillæg til handlingsplanen har Uddannelses- og Forskningsministeriet desuden udarbejdet et overblik over forskning, innovation og videregående uddannelse i Israel.

Innovationscenter i Tel Aviv

Et centralt initiativ i handlingsplanen er et innovationscenter i Tel Aviv, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret i samarbejde med Udenrigsministeriet. Innovationscentret tilbyder bl.a. danske forskningsinstitutioner og videnstunge virksomheder bistand til at skabe netværk og samarbejde med israelske aktører.

Støtte til dansk-israelsk vidensamarbejde

Uddannelses- og Forskningsministeriet yder via programmet International Network Programme støtte til danske forskere, der ønsker at etablere nye samarbejder med bl.a. israelske partnere.

Israel deltager forskellige programmer, som kan danne ramme om samarbejde med danske partnere, herunder Horizon 2020 og EUREKA. Via EUopSTART-programmet yder Uddannelses- og Forskningsministeriet støtte til forberedelse af ansøgning til bl.a. Horizon 2020 og EUREKA-instrumentet Eurostars.

 

 

 

Senest opdateret 13. oktober 2020