Gå til indhold

European Association of International Education (EAIE)

EAIE-konferencen afholdes hvert år i midten af september og henvender sig til professionelle aktører inden for internationalisering af uddannelse.

EAIE-konferencen har blandt andet i kraft af sin størrelse vist sig som en central tilbagevendende begivenhed for netværksarbejde og distribution af viden mellem organisationer, institutioner og aktører med interesse i internationalisering af uddannelse. Deltagerne kommer hovedsageligt fra Europa, men der er også en stor oversøisk tilstedeværelse, idet konferencen nyder anseelse som et forum, der både kan etablere og knytte bestræbelserne sammen på tværs af grænserne.

Konferencens værtskab går på omgang mellem de forskellige medlemslande og deres organisationer, og i 2022 stod Spanien for værtskabet. Konferencen i Barcelona var den første fysisk afholdte konference siden 2019 - pga. COVID-19.

Dansk deltagelse i konferencen

Gennem en årrække har danske institutioner og organisationer som noget naturligt deltaget i EAIE, og der har over en bred kam været generel tilfredshed med konferencens sigte og indhold.

Som nationalt agentur for international uddannelse er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i denne forbindelse aktiv i koordinering af stand og tilmelding fra dansk side.

De danske videregående uddannelsesinstitutioner deltager på konferencen gennem en fælles 'Study in Denmark'-stand.

    Handlinger tilknyttet webside

    Senest opdateret 21. november 2023