Gå til indhold

Søg om tilskud til undervisning i dansk

Sendelektorer og øvrige lektorer, som er ansat ved udenlandske universiteter, hvor der undervises i dansk, kan søge om tilskud hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til aktiviteter, der understøtter danskundervisningen

Søg tilskud

 
Hvad kan du søge tilskud til?

 

Tilskudspuljer Ansøgningsfrister i 2024
Forfatterbesøg Løbende
Besøg af eksterne undervisere Løbende
Ekskursioner og studieture* 16 januar 2024 kl. 12.00 CET
Deltagelse i konferencer og kurser 16. januar 2024 kl. 12.00 CET 
7. juni 2024 kl. 12.00 CET
Undervisningsmaterialer (bøger, film, mv.)

3. september 2024 kl. 12.00 CET

Afholdelse af konferencer og seminarer 7. juni 2024 kl. 12.00 CET
3. december 2024 kl. 12.00 CET

- Maks. 4.500 kr. i tilskud pr. deltager (inden for Europa)
- Maks. 7.000 kr. i tilskud pr. deltager (uden for Europa)

Ansøgningskriterier

Læs mere om ansøgningsbetingelserne for tilskudspuljerne her:

Sådan søger du

Ansøgninger indsendes via ministeriets ansøgningsportal e-grant. Først skal du oprette dig som bruger og vælge tilskudspulje.

Tilskudspuljerne åbner i e-grant ca. to uger før ansøgningsfristen. Før da er det ikke muligt at oprette og indsende en ansøgning.

Der kan være op til én måneds sagsbehandlingstid efter ansøgningsfristens udløb.

Skabeloner

Når du skal afrapportere

Afrapporteringer skal indsendes via e-grant. Din afrapportering skal vedlægges blanketter (i pdf) for refusion af udgifter afholdt i forbindelse med din ansøgning:

Valutaomregning:

Ved omregning af udenlandsk valuta til DKK anvendes nationalbankens kurs for den dato, hvor udgiften er betalt ifølge afrapporteringens bilag. Hvis en anden kurs er anvendt, skal dokumentation for dette vedlægges i bilagene ved afrapportering.

  Andre former for tilskud

  Der kan løbende søges om tilskud til andre formål, der understøtter danskundervisningen i udlandet, fx fagmoduler, sommerkurser i dansk mm.

  Hjælp til e-grant

  Support til e-grant: support.e-grant@ufm.dk eller (+45) 3392 9190 på hverdage mellem 9-12.
  Her kan du finde generelle spørgsmål og svar vedrørende e-grant

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 12. januar 2024