Ansøgninger - Spørgsmål & Svar

Her finder du relevante spørgsmål og svar for dig, der ansøger forsknings- og innovationsmidler via e-grant.dk.

Sådan  brugeropretter jeg mig på e-grant

Indledning

Når du skal logge dig på e-grant første gang, skal du vælge at logge ind med enten brugernavn og kodeord eller med NemID. Den måde du vælger, vil være den måde du fremover skal logge ind.

Er du dansk statsborger anbefaler vi, at du opretter dig med NemID. Dette vil resultere i, at alle relevante oplysninger automatisk bliver hentet ind i systemet.

Er du dansk statsborger anbefaler vi, at du opretter dig med NemID. Dette vil resultere i, at alle relevante oplysninger automatisk bliver hentet ind i systemet.

Opret bruger med NemID

1

Åbn e-grant.dk og klik på Log på med NemID. Du vil herefter blive stillet videre til ”Det fællesoffentlige log-in – NemLog-in”.  Her bruger du dit nøglekort og følger trinene på skærmen. 

Du har nu oprettet en bruger, og du skal fremover anvende dit NemID til at logge ind.

Opret bruger med email og kodeord

1 Åbn e-grant.dk og klik på fanen Log på med brugernavn og kodeord.
2

Klik på Opret ny e-grant bruger og indtast oplysninger i alle felterne. Bemærk, at alle felter er obligatoriske. Den angivne e-mail-adresse bruges efterfølgende som brugernavn. Landekode skal udelukkende vælges via drop down og skal derfor ikke tilføjes dit mobilnummer. Der vil til det angivne mobiltelefonnummer blive sendt en sms med en aktiveringskode. Indtast koden i det angivne felt og vælg herefter en adgangskode. Der vises en kvitteringsside og du er nu oprettet som bruger.

Du har nu oprettet en bruger, og du skal fremover anvende din email og dit kodeord til at logge ind.

Sådan starter jeg  min ansøgning

For at kunne ansøge korrekt, er det vigtigt at læse opslaget på det virkemiddel, som du vil søge. I opslaget vil det også fremgå, hvornår der er ansøgningsfrist.

Husk at vælge det korrekte virkemiddel, når du begynder på ansøgningsblanketten.

For at starte en ansøgning, skal du klikke på Søgemuligheder og herefter vælge det virkemiddel, du vil søge. Klik herefter på Ansøg nu. Du vil herefter blive guidet igennem alle de nødvendige trin i ansøgningsprocessen.

Jeg anvender NemID og mit navn står som 'Pseudonym' 

Følg disse trin, hvis dit navn er angivet som ”Pseudonym” i stedet for dit fulde navn :

 

1 Kontakt NemID og bed dem ændre dine personlige data
2 Kontakt herefter e-grant Support og bed om at få opdateret dine data i e-grant. E-mail: support.e-grant@ufm.dk eller alle hverdage kl. 9-12 på telefon 33 92 91 00
3

Bemærk, at hvis du ændrer oplysninger som f. eks. e-mail eller navn på din e-grant-profil efter at du har startet en ansøgning, så vil de gamle oplysninger figurere i ansøgningen. Du er derfor nødt til at starte en ny ansøgning, hvis du ønsker at de opdaterede oplysninger bliver medtaget i ansøgningen.

Sådan genåbner jeg en allerede indsendt ansøgning inden ansøgningsfristens udløb

Du kan genåbne en ansøgning og foretage ændringer i den, hvis du opdager, at noget skal tilføjes eller ændres. Dette skal ske inden fristen udløber. Det afhænger af bestemmelserne for ordningen, om det er muligt at genindsende ansøgninger. På ordninger med løbende ansøgningsfrist er det ikke muligt at genindsende, og du er derfor nødt til at starte en ny ansøgning.

Hvis du ønsker at genåbne ansøgning, skal du logge ind i e-grant og finde din ansøgning under Indsendte. Klik herefter på ansøgningens titel og knappen Gå til blanket. Herefter vil ansøgningsblanketten åbne igen. Klik på knappen Administration nederst til venstre. Du kan nu redigere i ansøgningen. Efter du har lavet de ønskede ændringer, skal du trykke Gem og fortsæt på det pågældende felt. Husk at trykke på ’Indsend’ efter ændringerne er foretaget.  

Følg disse trin:

TrinHandling
1 Log på e-grant og finde din ansøgning under Indsendte. Klik herefter på ansøgningens titel og knappen Gå til blanket. Herefter vil ansøgningsblanketten åbne igen.
2 Klik på knappen Administration nederst til venstre. Du kan nu redigere i ansøgningen. 
3

Efter du har lavet de ønskede ændringer, skal du trykke Gem og fortsæt på det pågældende felt.

Husk at trykke på ’Indsend’ efter ændringerne er foretaget.  

Oversigt over mulige sagsroller på e-grant

Indledning

e-grant giver dig som Ansøger eller Bevillingshaver adgang til udarbejdede ansøgninger og modtagne bevillinger. Det kan fx være relevant at give medarbejdere ved den administrerende institution adgang til dine ansøgnings- og bevillingssager, så de kan hjælpe med udarbejdelse af fx budget.

Oversigten viser tilgængelige Sagsroller og hvilke rettigheder, der er tilknyttet dem:

Er du...Så har du rettigheder til...Eksempel
Ansøger frit at benytte alle funktioner Det kan være dén person eller organisation, der udformer og indsender en ansøgning om bevilling
Bevillingshaver frit at benytte alle funktioner Det kan være dén person eller organisation, der har ansøgt og modtaget bevilligen
Kontaktperson v/ Ansøger eller Bevillingshaver Frit at benytte alle funktioner, men man kan ikke give fuldmagten videre til andre

Dén person, der kommunikeres med, når Ansøger eller Bevillingshaver er en organisation

Kontaktperson v/Administrator

at læse, redigere og indsende ansøgnings- og regnskabsblanketter, samt andet materiale

Ej rettighed til
Vedkommende må ikke invitere eller slette nye deltagere

Kontaktperson v/Administrator vil typisk være en medarbejder, der

 • bidrager til ansøgningen med administrative opgaver eller
 • aflaster Ansøger eller Bevillingshaver med administrative opgaver.
Støtteperson
 • at læse ansøgnings- og bevillingssagen og de dokumenter, der er knyttet dertil
 • at hjælpe med at udfylde dele af ansøgning- og regnskabsblanketter mv.

Ej rettighed til
Du må ikke

 • indsende ansøgningsblanketter
 • invitere andre roller til udarbejdelse af ansøgningen
En støtteperson kan benyttes i forbindelse med kvalitetssikring af ansøgnings- og regnskabsblanketterne og andet materiale.
Fuldmagtshaver

frit at benytte alle funktioner, men ikke at give fuldmagten videre til andre

 

Eksempel
Som Fuldmagtshaver på en sag, der er under udarbejdelse, har du mulighed for at indsende ansøgningen/andet materiale på vegne af Ansøger/Bevillingshaver.

Som Fuldmagtshaver på en ansøgningssag får du også adgang til den eventuelle Bevillingssag, når ansøgningen er blevet bedømt.

Rollen kan benyttes i de tilfælde, hvor du er

 • Ansøger og ikke selv udarbejder din ansøgning i e-grant eller
 • Bevillingshaver og ikke selv administrerer din bevilling

Sådan tilføjer, sletter eller ændrer jeg en sagspart

Indledning

Denne instruks guider dig igennem at tilføje, slette eller ændre rolle på en Sagspart i din ansøgning eller din bevilling

Regel

Der gælder følgende regler for, hvad de forskellige roller i e-grant har bemyndigelse til:

Forudsætning

Det er en forudsætning, at

 • du er logget ind på e-grant
 • den inviterede nye sagspart allerede er oprettet i e-grant

Følg disse trin:

TrinHandling
1 Klik på fanen 'Ansøgninger' eller 'Bevillinger'
2 Klik på din ansøgnings- eller bevillingstitel
3

Vælg handling:

 • Hvis du vil tilføje en Sagspart, så klik på 'Tilføj ny deltager' i feltet 'Adgang til sagen' i højre side. Udfyld felterne i boksen, herunder den nye rolle i drop down. Klik 'Ok'
 • Hvis du vil slette en Sagspart, så klik på krydset ud for partens navn. Klik 'Ja', og sagsparten er nu slettet.
 • Hvis du vil ændre på en Sagsparts rolle, så klik på navnet i tabellen 'Adgang til sagen'. Vælg ny rolle i drop down. Klik 'Ok'.

Om bilag

Bilag skal altid vedhæftes i en pdf-udgave og må max fylde 20 MB pr stk.

Spørgsmål og svar til bilag:

SpørgsmålSvar
Hvordan uploader jeg bilag? e-grant spørger dig automatisk undervejs i udfyldelsen af din blanket, om du vil uploade bilag. Du får mulighed for at vælge dokumenttype i drop down og bagefter vil dit dokument fremgå i tabellen nedenfor.
Jeg kan ikke se mit uploadede bilag Hvis du har uploadet to bilag med samme navn, vil det eksisterende bilag blive erstattet med det nye.
Kan jeg omdøbe navnet på et uploadet bilag?

Nej.

Det er derfor vigtigt, at bilaget er gemt med det korrekte navn, inden du uploader det til din ansøgning.

Hvordan konverterer jeg mit bilag til pdf? e-grant kan ikke hjælpe med konvertering af bilag til pdf. Dit dokument skal derfor være gemt som pdf, inden du uploader det i e-grant.
Må min pdf være skrivebeskyttet?

Nej.

Du skal fjerne dokumentbegrænsningerne, inden du uploader bilaget, da systemet ikke teknisk understøtter dette.

Hvor mange bilag må jeg uploade? Der er ingen tekniske begrænsninger for antallet af bilag, men vær opmærksom på, om der eksisterer eventuelle formelle krav til antallet af bilag, som beskrevet i opslaget.
Jeg kan ikke slette mine bilag?

Bilag med specialtegn i dokumentnavn eller titel kan systemet ikke genkende.  Hvis du har vedhæftet et bilag med specialtegn, du gerne vil have slettet eller ændret, er du nødt til at vedhæfte bilaget på ny.

Du bedes herefter rette henvendelse til det faglige råd og gøre dem opmærksomme på problemet. Det er her vigtigt, at det gøres tydeligt, hvilket bilag der skal tages i betragtning.

Senest opdateret 11. maj 2017