Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning

Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning

En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste forskningsprogram i EU.

14. november 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet har formuleret en ny handlingsplan, der skal sikre at Danmark får endnu mere ud af EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. Ambitionen er at understøtte fortsat høj dansk deltagelse i Horizon 2020, hvor der frem til udgangen af 2020 uddeles 260 milliarder kroner til excellent forskning og innovation.

Knap 2.000 danske forskere, virksomheder og organisationer er med i fælles europæiske forskningsprojekter finansieret via Horizon 2020. Sammen skaber de forskning og innovation af høj kvalitet til gavn for Danmark.

- Når vores forskere og virksomheder har succes med at tiltrække finansiering fra EU til deres projekter, skaber det dansk forskning og innovation af højeste internationale kvalitet. Vi får nye internationale netværk, der giver adgang til den allernyeste viden og nye markeder. Med planen søsætter vi en række konkrete rådgivningsaktiviteter og analyser. Planen skal sikre, at vi får et godt hjemtag i Horizon 2020, og at vi som lille land også i fremtiden kan begå os europæisk i konkurrencen med de store lande, når det gælder forskning, talent og innovative idéer, siger Tommy Ahlers.

Planens fire ambitioner

Handlingsplanens initiativer og anbefalinger er samlet under fire overordnede ambitioner med både kvalitative og kvantitative målsætninger for øget dansk deltagelse i Horizon 2020. De fire ambitioner er:

  1. Kvaliteten af de danske Horizon 2020-ansøgninger skal løftes
  2. Der skal være flere danske deltagere i Horizon 2020
  3. De danske deltagere skal spille en mere central rolle i Horizon 2020-projekterne
  4. Den nationale koordination for deltagelse i EU’s offentlig-offentlige partnerskaber skal styrkes

Handlingsplanen indeholder i alt 19 konkrete initiativer, der spænder fra konkrete rådgivningsaktiviteter over analyser til en særlig koordinatorpulje, samt otte anbefalinger målrettet den resterende del af Horizon 2020. Initiativerne udføres primært af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mens handlingsplanens anbefalinger henvender sig til universiteter, virksomheder, GTS’er, offentlige myndigheder, offentlige og private organisationer.

Bro til fremtidens EU-program

Handlingsplanen bygger også bro til Horizon 2020’s afløser, Horizon Europe, der løber i årene 2021-2027. I øjeblikket forhandler EU-Parlamentet og medlemsstaterne indholdet i Horizon Europe i Bruxelles.

Ambitionen med handlingsplanen er dermed også at sikre, at erfaringerne med det nuværende forskningsprogram skaber et godt, dansk afsæt i Horizon Europe.

Fakta om handlingsplanen:

Handlingsplanen udspringer af regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi ”Danmark – klar til fremtiden”.

Fakta om Danmarks deltagelse i Horizon 2020:

  • 1.816 danske aktører deltager i 1.336 forsknings- og innovationsprojekter
  • Danske aktører henter samlet set cirka 1.4 milliarder kroner pr. år fra Horizon 2020
  • Danmark ligger på en 2. plads målt i hjemtag fra Horizon 2020 pr. indbygger.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Specialkonsulent Christian Holstein, cho@ufm.dk og 7231 8266
Ministeriets pressetelefon, 7231 8181

Senest opdateret 16. november 2018