Gå til indhold

Finanslov 2019: Regeringen vil hæve SU-fribeløbet

29. august 2018
Regeringen vil hæve studerendes fribeløb med 1.000 kr. om måneden. Samtidig vil Tommy Ahlers nedsætte et ekspertudvalg, der skal belyse, hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig. Vi skal have mere viden om, hvad SU’en betyder for, om unge tager en uddannelse, siger ministeren.

Regeringen vil give studerende mere frihed til at arbejde og tjene mere under uddannelsen, hvis de har lyst til det. Derfor vil regeringen hæve studerendes fribeløb med 1.000 kroner om måneden.

- Jeg ønsker at give de studerende flere muligheder og mere fleksibilitet, mens de studerer. Hvis nogle studerende ønsker at arbejde lidt mere, for eksempel i sommerferien, skal de have mulighed for det, siger Tommy Ahlers.

Ekspertudvalg skal give mere viden om SU’en

Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg med forskere fra forskellige videnskabelige baggrunde, der skal opbygge og samle viden om, hvad der motiverer unge til at tage en uddannelse, og hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig.

- I Danmark har vi fri og lige adgang til uddannelse, alle studerende, uanset baggrund, kan få en uddannelse betalt af det offentlige og SU oveni. Det system er jeg stolt af, men vi skal samtidig være opmærksomme på, om vi bruger pengene rigtigt. Jeg har brug for mere viden om, hvad SU’en betyder for unges lyst til at tage en uddannelse, og hvad det betyder for den sociale mobilitet. Derfor sætter jeg et ekspertudvalg til at analysere det. Jeg vil vente med at tage stilling til eventuelle justeringer af SU-systemet, til jeg har fået mere viden på området, siger Tommy Ahlers.

Ekspertudvalget skal blandt andet samle erfaring fra danske og internationale forskningsundersøgelser.

Uddannelses- og forskningsministeren vil drøfte hævelsen af fribeløbet, den nærmere sammensætning af ekspertudvalget og udvalgets kommissorium med partierne bag SU-forliget.

Ekspertudvalgets opgave

  • Ekspertudvalget skal bidrage til at opbygge viden om, hvordan SU påvirker uddannelsesadfærden, herunder uddannelsestilbøjelighed og sociale mobilitet.
  • Ekspertudvalget skal samle viden om SU’ens effekter fra danske og internationale forskningsundersøgelser og i den forbindelse vurdere kvaliteten og relevansen af den foreliggende viden.
  • Ekspertudvalget skal også belyse faktorer, der kan have betydning for uddannelsestilbøjelighed og social mobilitet.
  • Ekspertudvalget skal afrapportere inden udgangen af 2019.

Om fribeløbet

  • Fribeløbet er det beløb, den studerende må tjene hver måned ved siden af studierne, uden at SU’en modregnes.
  • Elever på ungdomsuddannelserne har i dag et fribeløb på 7.749 kroner pr. måned i de måneder, de modtager SU, mens studerende på de videregående uddannelser har et fribeløb på 12.222 kroner pr. måned (2018-priser).
  • Med regeringens forslag kan elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser hver måned tjene 1.000 kroner mere før skat. Det giver studerende større frihed til at arbejde mere uden at blive modregnet i SU’en.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon 7231 8181.

Handlinger tilknyttet webside