Gå til indhold

Ny national millionsatsning på rum-iværksættere

21. december 2018
Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.

Satellitter, der bliver mindre og billigere og enorme mængder af gratis data fra rummet. Hvor mulighederne i rummet før var for nationale organisationer og store virksomheder, har den teknologiske udvikling givet store muligheder for iværksættere, der ser mod stjernerne for at finde på den næste virksomhedsidé.

Rumerhvervet har globalt set en omsætning på omkring 350 milliarder dollars, og selvom rumerhvervet i Danmark fortsat er en forholdsvis lille branche, så har de danske rumvirksomheder store forventninger til vækst.

- Iværksættere skal altid sigte efter stjernerne, og rumteknologi og satellitdata giver kæmpe muligheder. Dem skal vi give nogle gode muligheder. Derfor skaber vi nu en rugekasse, som kan levere den hjælp og rådgivning, iværksættere ofte mangler for at få den gode ide op og flyve. Selvom rumindustrien stadig er et forholdsvis lille erhverv i Danmark, så er der store perspektiver for rumeventyr i fremtiden, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

- Med det nye center får vi et gennemprøvet iværksætterprogram til Danmark. Men centeret skal også gøre rumteknologien til en innovationsdriver for etablerede virksomheder, der får adgang til talenter og viden gennem workshops, data, rådgivning og nye samarbejder. Rumteknologi kan være værdiskabende i andre brancher og derfor skal centeret bringe rumteknologien i spil som platformsteknologi, der for eksempel kan benyttes af virksomheder, der arbejder med droner, robotter eller additiv fremstilling, siger Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond.

- DTU har nogle af verdens førende forskningsgrupper inden for rumteknologi og anvendelse af satellitdata samt et af de største og mest veludviklede økosystemer for iværksætteri blandt tekniske universiteter i Europa. Med ESA BIC kan vi i partnerskab med AAU, AU og andre gode kræfter i Danmark accelerere skabelsen af nye vækstvirksomheder, der anvender rumteknologi og satellitdata i innovative produkter til gavn for samfundet, siger DTU’s rektor Anders Bjarklev.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og European Space Agency giver nu nye muligheder til iværksætterne i rumerhvervet med etableringen af ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC). Centeret, som er forankret på DTU, er støttet og medfinansieret af AAU og AU samt en række virksomheder og fonde, og skal hjælpe nye start-ups og etablerede virksomheder, der udnytter og udvikler rumteknologi eller satellitdata.

I centeret kan iværksættere og virksomheder udover økonomisk støtte også trække på teknisk eksperthjælp fra European Space Agency, universiteter, GTS’ere samt virksomheder. Der er også hjælp til forretningsudvikling og til at søge finansiering, og hjælp til at finde forretningspartnere. Samtidig skal centeret også bidrage til innovation hos eksisterende virksomheder ved at fremme anvendelse af ny viden og teknologi i samarbejde med centerets startups og universitetsstuderende.

Der etableres ESA BIC hubs ved Danmarks Tekniske Universitet samt ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Det er i disse hubs, at ESA BIC aktiviteterne i Danmark vil være koncentreret.

De første opstartsvirksomheder vil starte deres inkubationsforløb i ESA BIC i januar 2020. To gange hvert år vil der blive optaget nye virksomheder i inkubatoren. 40 nye højteknologiske virksomheder vil blive optaget over 5 år. I 2025 er målet at indsatsen har resulteret i et kuld af nye virksomheder med i alt 20 millioner euro i omsætning og 350-400 nye højteknologiske arbejdspladser.

Fakta om ESA Business Incubation Center-konceptet:

Start-up virksomhederne bliver optaget i ESA BIC efter en ansøgningsrunde. Når virksomheder bliver en del af ESA BIC får de en pakke med teknisk, økonomisk og forretningsmæssig støtte, bl.a.:

  • 80 timers teknisk rådgivning og støtte fra ESA samt danske virksomheder og vidensinstitutioner
  • €50.000 i finansiel støtte til udvikling af de teknologisk baserede produkter og tjenester
  • Adgang til verdens største økosystem for opstartsvirksomheder, der arbejder med rummet

Virksomhederne får som en del af ESA BIC også mulighed for at arbejde tæt sammen med vidensinstitutioner og eksisterende virksomheder i Danmark.

Innovationsnetværket Inno-Sec vil være strategisk partner for samarbejdet med eksisterende virksomheder og Odense Robotics, UAS Denmark og SDU vil som videnspartnere bidrage med ekspertise inden for bl.a. robot- og droneteknologi. Flere partnerskaber med virksomheder, myndigheder og vidensorganisationer vil blive etableret i de kommende måneder.

Budgettet for ESA BIC Denmark er i alt lige knap 50 millioner kroner over fem år, hvoraf cirka 15 millioner er støtte, som går direkte til virksomhedernes udvikling af high-tech produkter. Budgettet bliver finansieret af ESA, Uddannelses- og Forskningsministeriet, DTU, AAU, AU samt virksomheder og fonde. Industriens Fond har støttet ESA BIC med 11,25 millioner kroner. Otto Mønsteds Fond har bevilget 1 million kroner i støtte.

Etableringen af ESA BIC Denmark er sket i et tæt samarbejde med ESA’s eksperter. I foråret 2019 skal ESA og ESA’s medlemsstater formelt godkende etableringen på et møde i den industripolitiske komité.


Kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, tlf.: 7231 8181

Industriens Fond: Formidlingschef Ole Østrup, tlf: 2380 0660, e-mail: oos@industriensfond.dk

DTU: Chefkonsulent Sune Nordentoft Lauritsen, tlf. 2374 3569, e-mail: snl@space.dtu.dk

Handlinger tilknyttet webside