Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked

Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked

Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye STEM-uddannelser. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I alt er otte nye uddannelser godkendt.

27. november 2018

En uddannelse i machine learning i København og en uddannelse i krydsfeltet mellem IT og økonomi. Uddannelser, hvor der er stort behov for arbejdskraft både i dag og i fremtiden. Det er blandt de otte nye uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers netop har godkendt.

- Vores uddannelsesudbud skal hele tiden tilpasses den tid, vi lever i, og mange af de job, vi har om fem år, eksisterer ikke i dag. Derfor godkender vi løbende nye uddannelser, som bliver udviklet i samarbejde med arbejdsgivere. Samtidig vil vi sammen med universiteterne se på, om vi kan skabe færre og bredere indgange til de akademiske bacheloruddannelser, så det bliver lettere og mere overskueligt for unge at vælge den uddannelse, der passer til dem. Den balance er vigtig, hvis vores videregående uddannelser skal leve op til det høje ambitionsniveau, vi har for Danmark i fremtiden, siger Tommy Ahlers.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil i samarbejde med universiteterne gennemgå uddannelsesudbuddet på universiteterne for at arbejde hen imod et mere overskueligt uddannelseslandskab.

Ud over de nye uddannelser er ti dubleringer, flytninger og nye udbud af eksisterende uddannelser godkendt. Blandt andet i Kalundborg, Esbjerg, Viborg og Skive.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal uddannelserne og udbuddene akkrediteres af Akkrediteringsrådet, inden de kan udbydes. Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU.

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
  • De godkendte uddannelser og udbud ligger blandt andet i Skive, Kalundborg, Viborg, Haderslev og Herning.  

Fakta - Hvornår skal der søges om prækvalifikation

Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fem tilfælde:

  1. Oprettelse af en ny videregående uddannelse eller skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på en allerede udbudt uddannelse.
  2. Oprettelse af et nyt udbud af en eksisterende videregående uddannelse, som institutionen ikke allerede er godkendt til at udbyde.
  3. Dublering af et uddannelsesudbud, som institutionen allerede udbyder i en anden by eller med et andet undervisningssprog.
  4. Flytning af et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by.
  5. Hvis en uddannelsesinstitution ønsker at sammenlægge to eksisterende uddannelser til én ny uddannelse, og såfremt denne nye uddannelse har et andet formål og erhvervssigte end de oprindelige.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Senest opdateret 27. november 2018