Gå til indhold

Nyt forum for forskningsfinansiering skal styrke samarbejdet mellem universiteter og fonde

27. november 2018
I dag samles en række fonde, landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet til det første møde i Forum for Forskningsfinansiering, der skal styrke samarbejdet mellem aktørerne. Forummet skal blandt andet se på de indirekte omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.

De private fonde spiller en større og større rolle for finansieringen af offentlig forskning. Alene i perioden 2007-2016 har de private fonde mere end fordoblet deres bevillinger til forskning udført i det offentlige. I 2016 finansierede private fonde og organisationer 12 procent af den offentligt udførte forskning i Danmark.

Det betyder, at universiteterne, de private fonde og de offentlige fonde er kommet til at spille meget tættere sammen. Derfor er det naturligt, at der skabes en platform for dialog og samarbejde for at skabe mest mulig kvalitet og effekt af de mange midler, der investeres i forskning.

Uddannelses- og forskningsministeren etablerer på den baggrund Forum for Forskningsfinansiering.

- De private fonde yder i dag et markant bidrag til dansk forskning. Det er super godt, fordi det giver dansk forskning unikke muligheder for at nå flere forskningsmæssige gennembrud. Men i takt med, at fondenes bidrag vokser, er det vigtigt, at vi diskuterer, hvordan universiteternes omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter håndteres, så universiteterne også fremadrettet har gode muligheder for at samarbejde med fondene. Det er en af grundene til, at vi etablerer et forum, hvor vi styrker samarbejdet og dialogen, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

De indirekte omkostninger dækker blandt andet over udgifter til administration og husleje.

Forummet vil, med afsæt i en international kortlægning, identificere og drøfte modeller til en hensigtsmæssig håndtering af omkostningerne ved eksternt finansierede forskningsprojekter.

Derudover lægges der op til, at forummet ser på udfordringer og forbedringspotentiale i forhold til forskerkarriereveje, forskningsinfrastruktur og andre tematikker, hvor samspillet mellem den offentligt finansierede forskning, universiteterne og de private fondes forskningsfinansiering er af særlig betydning.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers: Ministeriets pressetelefon, tlf. 7231 8181. Vedr. Forum for Forskningsfinansiering: Kontorchef Annemarie Falktoft, tlf. 7231 80 16, anfa@ufm.dk