Gå til indhold

Tommy Ahlers: Danmark skal satse på kunstig intelligens

11. oktober 2018
Regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Vi skal forme nye teknologier efter vores etik og værdier, så de understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.

En præcis melding om, at et skybrud snart vil give oversvømmelser ved dit hus, teknologi, der ved hjælp af stemmeanalyse kan sige, om en patient er ved at få hjertestop, og bearbejdning af store datamængder, der kan udvikle fremtidens bæredygtige batterier.

Kunstig intelligens, der kan hjælpe os med at analysere, forstå og træffe beslutninger, har potentiale til at forandre vores samfund.

Danmark har i flere år været blandt de digitale frontløbere i Europa. Vi har stærke forskningsmiljøer inden for fremtidens digitale løsninger. Men andre lande opruster, og der er et globalt kapløb i gang om at blive først og bedst inden for kunstig intelligens.

Derfor foreslår regeringen at afsætte 300 millioner kroner som en del af oplægget til fordeling af forskningsreserven for 2019.

- Kunstig intelligens og andre nye teknologier kan hjælpe os til at skabe et bedre samfund og løse en lang række konkrete udfordringer. Hvis vi vel at mærke former teknologien efter vores værdier, så den understøtter et åbent og demokratisk samfund. Derfor er det afgørende, at Danmark er med i udviklingen – og at vi skruer op for vores forskning i kunstig intelligens, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Sidste år blev der med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2018 afsat 160 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder. Regeringen lægger således op til en markant højere prioritering af området.

Regeringen lægger op til at prioritere 220 millioner kroner til strategisk forskning inden for nye teknologiske muligheder, og midlerne rettes mod forskning inden for bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og -systemer. Af midlerne til forskning i nye teknologiske muligheder øremærkes 100 millioner kroner til aktiviteter i et nationalt center for forskning i digitale teknologier, der skal gå på tværs af forskningsinstitutionerne i Danmark.

Derudover vil regeringen prioritere 80 millioner kroner til forskning i digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), big data, Internet of Things, it-sikkerhed med videre, med fokus på kapacitetsopbygning af den danske talentmasse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf: 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside