Gå til indhold

Ny opgørelse: Dansk forskning har stort gennemslag og relevans

05. oktober 2018
Dansk forskning har højt fagligt niveau og stor relevans for erhvervslivet, viser nye tal. Blandt OECD-landene står Danmark for noget af den mest citerede forskning, og er derudover dét land, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet.

Dansk forskning klarer sig rigtig godt internationalt, viser nye tal fra Forskningsbarometeret 2018, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.

Danmark ligger i top tre på listen over de lande med de mest citerede videnskabelige publikationer blandt OECD-landene. Ligeledes ligger Danmark i front, kun overgået af Schweiz, når det kommer til andelen af publikationer, som er blandt de 10 procent mest citerede. Og dansk forskning ligger samtidig forrest blandt OECD-landene, når det kommer til andelen af publikationer, som er udarbejdet i samarbejde mellem offentlige forskere og erhvervslivet.

- Det er stærkt gået, at dansk forskning citeres så meget internationalt. Det viser, at vores forskning er af høj kvalitet. Derudover er det fantastisk, at danske forskere er så gode til at publicere deres forskningsresultater sammen med erhvervslivet. Det tætte samarbejde er et udtryk for forskning, der har stor relevans for erhvervslivet. Samarbejdet må gerne blive endnu tættere, så vi kan gøre dansk forskning endnu mere tilgængelig, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Danmark klarer sig også flot, når det gælder hjemtag af finansiering fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Kun Holland har et højere hjemtag per indbygger end Danmark, hvilket tyder på, at de danske forskningsmiljøer generelt er af høj kvalitet.

Forskningsbarometeret viser også, at Danmark er det land blandt OCED-landene, der i 2016 havde den højeste andel af forskere blandt arbejdsstyrken med omkring 14 forskere pr. 1000 i arbejdsstyrken. Tallet omfatter forskere ansat i både den offentlige og i den private sektor.

Hovedresultater fra Forskningsbarometer 2018

  • De samlede danske udførte forskning- og udviklingsinvesteringer udgjorde i 2016 godt 66 milliarder kroner, hvilket svarer til 3,2 procent af BNP.
  • I 2016 blev der tildelt 2.279 ph.d.-grader i Danmark, svarende til 399 ph.d.-grader per millon indbyggere, hvilket er det fjerdehøjeste niveau blandt OECD-landene. 
  • Danmark har det højeste niveau af forskere i arbejdsstyrken blandt OECD-landene med omkring 14 forskere per 1.000 i arbejdsstyrken.
  • Danske publikationer har en høj videnskabelig gennemslagskraft – målt som citationer per publikation – hvilket er blandt toppen af OECD-landene og på niveau med lande som Holland og Schweiz. Omkring 19 procent af de danske publikationer publiceret i perioden 2013-2017 er blandt de 10 procent mest citerede publikationer, hvilket er det næsthøjeste niveau blandt OECD-landene.
  • Danmark er dét land blandt OECD-landene, der har den højeste andel af publikationer, som er sampublicerede med erhvervslivet. I perioden 2013-2017 er omkring 6,6 procent af de danske publikationer sampubliceret med erhvervslivet, hvor størstedelen af disse er skrevet inden for sundhedsvidenskab og naturvidenskab.
  • Danmark har et stærkt hjemtag fra EU’s rammeprogram Horizon 2020 på omkring 135 euro per indbygger, hvilket er et af de højeste niveauer blandt EU-medlemslandene.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Om Forskningsbarometeret: Kontorchef Jens Storm, tlf. 72317982, jst@ufm.dk
Uddannelses- og forskningsministeren: Pressetelefonen, tlf. 7231 8181

Handlinger tilknyttet webside