Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning

FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning

Midlerne fra omprioriteringsbidraget går fra 2022 tilbage til de videregående uddannelser. Samtidig øger regeringen det offentlige forskningsbudget med 160 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2019.

30. august 2018

Regeringen foreslår, at provenuet fra omprioriteringsbidraget fra 2022 på uddannelsesområdet bliver placeret i en reserve, som føres tilbage til området. Provenuet vil i 2022 være på 288 millioner kroner.

- Vi kan ikke blive ved med at spare på området, selvom de videregående uddannelsesinstitutioner har fundet bedre måder at gøre tingene på. Vi foreslår, at pengene fra omprioriteringsbidraget i 2022 føres tilbage til de videregående uddannelser. Spørgsmålet er, hvordan vi bruger pengene bedst. Med reserven holder vi mulighederne åbne – skal midlerne gå direkte tilbage til uddannelsesinstitutionerne, eller er der områder vi særligt skal styrke inden for uddannelserne for at geare dem til fremtiden. Det har vi ikke lagt os fast på, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Regeringen budgetterer med samlede tilskud til videregående uddannelse på 14,2 milliarder kroner i 2019.

Flere penge til forskning i 2019

Regeringen foreslår at fastholde det høje ambitionsniveau for det offentlige forskningsbudget for 2019 og afsætter 22.9 milliarder kroner til forskning. Det er et løft på 160 millioner kroner i forhold til 2018.

- Forskningen er en vigtig nøgle til at løse de store samfundsudfordringer. Det er her, vi skaber det fundament, som vi skal leve af i fremtiden. Med oplægget holder vi fast i den forskningsmæssige førertrøje – blandt andet inden for forskning i klimaforandringerne. Vi skal have forskning, der gør gavn på både kort og lang sigt, og der synes jeg vi med finanslovsforslaget har en god balance. Jeg er særligt glad for, at vi prioriterer den type forskning, som er rettet mod at skabe fundamentale nybrud som kan fastholde Danmark som en førende forskningsnation, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

Ud af det samlede offentlige forskningsbudget er der afsat en samlet forskningsreserve på 958 millioner kroner, som forhandles i løbet af efteråret 2018. Midlerne til forskningsreserven stammer fra provenuet fra aftalen om førtidspension og fleksjob.

Blandt andet vil regeringen styrke den grønne forskning ved at afsætte i alt 420 millioner kroner i regi af Danmarks Innovationsfond og udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø, energi og fødevarer.

Regeringen afsætter 436 millioner kroner i 2019 til strategiske initiativer inden for forskning- og udvikling i forlængelse af den forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark - klar til fremtiden". Blandt andet afsættes 207 millioner kroner til at etablere få særlige Pioner-centre, der skal arbejde på fundamentale og transformative forskningsmæssige nybrud og konkurrere med de allerbedste forskningsmiljøer internationalt.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf. 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk
Kontorchef Anders Boye Jacobsen, tlf. 7231 8052, e-mail: aboj@ufm.dk

Senest opdateret 30. august 2018