Gå til indhold

Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en

20. december 2018
Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.

Studerende skal have mere frihed til at arbejde og tjene mere under uddannelsen. Derfor hæver regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre fribeløbet med 1.000 kroner om måneden.

For uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er det vigtigt, at studerende, der kan og vil arbejde mere ved siden af uddannelsen, får muligheden:

- Studerende skal have mere frihed og fleksibilitet, end de har i dag. Det er vigtigt for mig. Og vil man for eksempel gerne lægge en ekstra indsats ved at arbejde i sommerferien, skal der være mulighed for det. Jeg har tillid til, at de studerende selv kan planlægge dette. Derfor hæver vi SU-fribeløbet, siger Tommy Ahlers.

Mulighed for handicaptillæg på erhvervsuddannelserne

Partierne er også enige om at give elever på erhvervsuddannelser med psykisk eller fysisk handicap mulighed for at få et handicaptillæg ved siden af den almindelige SU. Handicaptillæg har indtil nu kun været givet til studerende på de videregående uddannelser.

- Der er nogle unge, der ikke kan have et studiejob ved siden af uddannelsen på grund af et fysisk eller psykisk handicap. Det kompenserer vi for med et handicaptillæg, og det kommer fremover til også at gælde for elever på erhvervsuddannelserne, der ligesom de videregående uddannelser er erhvervskompetencegivende uddannelser, siger Tommy Ahlers.

Studerendes fribeløb

  • Fribeløbet er det beløb, den studerende må tjene hver måned ved siden af studierne, uden at SU’en modregnes.
  • Elever på ungdomsuddannelserne får i 2019 et fribeløb på 8.846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU, mens studerende på de videregående uddannelser får et fribeløb på 13.375 kroner per måned.

Handicaptillæg

  • I dag kan studerende på videregående uddannelser søge om at få et handicaptillæg ved siden af SU, hvis de har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde under studierne.
  • Fra 2019 bliver ordningen udvidet til også at gælde erhvervsuddannelserne, der ligesom videregående uddannelser er erhvervskompetencegivende uddannelser.
  • Elever på erhvervsuddannelserne kan fremover modtage 5.500 kroner i handicaptillæg ud over det almindelige stipendium.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Er du borger og har spørgsmål, kan du kontakte den telefoniske SU-vejledning på 7231 7920. Der er åbent mandag-torsdag 9:00-15:30 og fredag 10:00-15:30.

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, tlf.: 7231 8181

Handlinger tilknyttet webside