Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Iværksætterne kigger mod rummet

Iværksætterne kigger mod rummet

Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rumindustrien, og de har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser ny rapport op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft.

08. oktober 2018

Satellitdata, der giver bedre, billigere og mere bæredygtigt landbrug. Droner og software, der forbedrer mulighederne for at få internetforbindelse til de mest umulige egne af jordkloden. Og hele satellitter bygget i fællesskab af danske virksomheder og universiteter.

Det danske rumerhverv spirer, og i en ny rapport om det danske rumerhverv har Rambøll identificeret 74 nye virksomheder, så der nu er 199 virksomheder, der arbejder med rummet i større eller mindre grad. 1700 medarbejdere er beskæftiget, men virksomhederne peger også på, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Særligt da virksomhederne selv i et konservativt scenarie forventer en vækst på 10 procent om året.

Rapporten er udarbejdet op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor 120 deltagere fra universiteter, virksomheder og myndigheder mødes for at blive klogere på fremtiden for den danske rumsektor.

Langt størstedelen af virksomhederne er placeret omkring universiteterne, og rumerhvervet er præget af relativt nye virksomheder. Den gennemsnitlige virksomhed er under tyve år gammel, og en lang række er iværksættervirksomheder, der er udsprunget af uddannelsesinstitutionerne.

- Rumindustrien fascinerer og tiltrækker masser af iværksættere, der ofte har fået en god ide på universitetet. Selvom det stadig er et forholdsvis lille erhverv i Danmark, så er der store perspektiver i en dansk rumindustri. Vi skal derfor accelerere udviklingen ved at gøre det nemmere for forskere eller studerende med en iværksætter i maven at komme i gang med det næste rumeventyr, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Rumerhvervet har globalt set en omsætning på omkring 350 milliarder dollars. Samtidig bliver satellitterne mindre og billigere og mængde af gratis data fra rummet, der kan bruges af virksomhederne, vokser, så perspektiverne for vækst er store.

Hovedpointer fra rapporten ”Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale”

  • Rambøll har i dette opdaterede grundlag for statistik om det danske rumerhverv identificeret 199 virksomheder. I den seneste opgørelse fra 2016 blev der identificeret 144 virksomheder, hvoraf 19 virksomheder er taget ud af denne opgørelse, fordi de enten er lukkede, gået konkurs, er fusioneret eller lignende. Dermed er i alt 74 nye virksomheder kommet med på listen. Hovedparten af virksomhederne er fundet på grund af bedre søgemetoder.
  • Rumrelateret omsætning udgør mellem 75-100 pct. af virksomhedens samlede omsætning for ca. en tredjedel af virksomhederne. For godt 40 pct. af virksomhederne udgør den rumrelaterede del af den samlede omsætning under 10 pct. Omkring 80 pct. af virksomhederne i det danske rumerhverv er mikro- eller små virksomheder med under 10 eller under 50 medarbejdere.

Rapporten indeholder tre vækstscenarier:

  • Gennemsnitsscenariet: Forventning om en vækst på 30 % inden for et år og knap 50 % over de næste fem år.
  • Det optimistiske scenarium: Forventning om vækst på 170 pct. inden for et år og ca. 230 pct. over de næste fem år.
  • Konservativt scenarium: Forventning om ca. 10 % vækst både inden for 1 og 5 år.

Om konferencen:

  • Årets rumkonference er den første afholdt af ministeriet og foregår 8. oktober i DGI Byen i København V.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet planlægger fremover at afholde en årlig rumkonference, som samler danske interessenter på rumområdet om aktuelle rumfaglige emner.
  • Initiativet er en del af opfølgningen på regeringens rumstrategi fra 2016, som pegede på rumområdet som en vigtig katalysator for teknologiudvikling og innovation generelt i det danske samfund.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf. 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Senest opdateret 08. oktober 2018