Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Brede aftaler om millioner til forsknings- og innovationssatsninger

Brede aftaler om millioner til forsknings- og innovationssatsninger

Der er indgået to brede aftaler om fordelingen af i alt 859 millioner kroner i 2014 til forskningsinitiativer og store satsninger i Danmarks nye store Innovationsfond.

31. oktober 2013

Regeringen har den 31. oktober indgået to brede aftaler om i alt 859 millioner kroner fra den såkaldte forskningsreserve.

Aftalerne indebærer støtte til forskningen på udvalgte områder, ligesom der sættes gang i en række storskalasatsninger i regi af den ny Innovationsfond. Endelig styrkes den fri forskning, herunder ved en målrettet satsning på en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er enige om fordelingen af 678 millioner kroner fra forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer, ligesom man pålægger Danmarks Innovationsfond at iværksætte fem store samfundspartnerskaber.

Regeringen og Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance – partierne bag forårets føp-flex-forlig - er endvidere enige om at udmønte 181 millioner kroner herfra til forsknings- og udviklingsinitiativer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er tilfreds med, at det i vid udstrækning er lykkedes at indgå brede aftaler om fordelingen.

- Med aftalerne styrker vi både grundlaget for den fri forskning og tager de første skridt i retning af at gøre vores tanker og ambitioner om Danmarks Innovationsfond til virkelighed. Vi er blandt de lande i verden, der relativt set investerer flest offentlige kroner i forskning og udvikling, men vi skal blive bedre til at omsætte vores viden til løsninger og vækst, og med denne finanslov sætter vi os for at finde svar på helt konkrete samfundsudfordringer, der til gengæld også rummer et enormt potentiale, når det gælder nye danske jobs, der kan erstatte de mange, der er forsvundet, siger Morten Østergaard.

Forskningsordfører Mette Reissmann (S):

- Vi har valgt at tage et vigtigt skridt for ligestillingen inden for dansk forskning. Der er for få kvindelige professorer, og vi har mange talentfulde kvinder, der har brug for et lille skub fremad. Det får de med denne aftale, siger Mette Reissmann.

Forskningsordfører Jonas Dahl (SF):

- I SF glæder vi os især over, at vi får styrket forskningen inden for psykiatri og forebyggelse og får løftet den kliniske forskning. Men jeg synes også, det er værd at fremhæve, at vi har fundet midler til forskning i, hvordan vi kan reducere trængsel og miljøbelastning på transportområdet, siger Jonas Dahl.

Forskningsordfører Pernille Skipper (EL):

- Det har været vigtigt for Enhedslisten at få et grønt aftryk på forskningsmidlerne - for eksempel en ekstra stor satsning på økologisk fødevareforskning samtidig med, at den frie forskning er styrket. Der bliver taget flere vigtige skridt på forskningsområdet med denne aftale, siger Pernille Skipper.

Aftalerne om fordelingen af forskningsreserven for 2014 fordeles således:

Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer
Mio. kr. (2014 pl)2014

Forskningsreserve til udmøntning

678

1. Danmarks Innovationsfond - Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

257

Forskning i økologisk fødevareproduktion 30
Forskning i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning 60
Forskning i miljø, vand, husholdningsaffaldssortering og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger 65
Forskning i strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier samt IKT 36
Forskning i transport og logistik 27
Styrket SMV-indsats 39

2. Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

45

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 45

3. Entreprenørskab

25

Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week (GEW)

25

4. Internationalt forskningssamarbejde

69

Internationalt forskningssamarbejde 14
Det Danske Universitetscenter i Beijing 29
Styrket hjemtag fra EU-programmer 26

5. Fri forskning med fokus på talentudvikling mv.

256

Det Frie Forskningsråd 219
EliteForsk 10
Grundtvigcentret 10
Forskningsportalen 2
Videngrundlag for forskning, innovation og uddannelse, dansk kystturismeforskning samt teknologivurdering af droner 15

6. Forskningsinfrastruktur

20

7. Terrorforskning og cybersikkerhed

6

 

Fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012
Mio. kr., 2014-priser
Til udmøntning, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob juni 2012 181
Forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 116
Innovationsnetværk 35
Det Frie Forskningsråd 30

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Nils Korsby, tlf. 7231 8050, e-mail: nrk@fivu.dk

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Forskningsordfører Esben Lunde Larsen (V), tlf.: 6162 5175

Forskningsordfører Mette Reissmann (S), tlf.: 6162 5185

Forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), tlf.: 6162 5159

Forskningsordfører Lotte Rod (RV), tlf.: 3337 4706

Forskningsordfører Jonas Dahl (SF): tlf.: 6162 4615

Forskningsordfører Pernille Skipper (EL), tlf.: 6162 5100

Forskningsordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA), tlf.: 3337 4903

Forskningsordfører Vivi Kier (KF), tlf.: 6162 5380

 

 

 

Senest opdateret 15. november 2013