Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Rådet for Teknologi og Innovation: Virksomheder og forskere går sammen om at reducere madspild

Rådet for Teknologi og Innovation: Virksomheder og forskere går sammen om at reducere madspild

Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet har givet støtte til syv nye innovationskonsortier, der samler virksomheder og videninstitutioner om at finde nye strategier til at tackle samfundsudfordringer. Blandt andet skal et nyt konsortium finde nye veje til at begrænse madspild.

19. december 2013

Pressemeddelelse fra Rådet for Teknologi og Innovation

Hvert år spilder danskerne 368.000 tons spisekartofler, frugt og grønt. Godt halvdelen af dette spild sker allerede ude hos producenterne og skyldes, at fødevarerne håndteres og opbevares forkert. Det er et stort produktionstab, og derfor er der miljømæssig og økonomisk fornuft i at reducere det store madspild mest muligt.

Den udfordring vil et nyt innovationskonsortium nu tage op. Konsortiet består af en lang række leverandører, producenter, salgsorganisationer med flere, der skal samarbejde med uddannelses- og videninstitutioner om at udvikle innovative strategier og teknologiske løsninger til at begrænse madspild. Visionen er at skabe en mere bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig produktion og forsyning af spisekartofler, frugt og grønt.

Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet har givet støtte til syv nye innovationskonsortier, der samler virksomheder og videninstitutioner om at finde nye strategier til at tackle samfundsudfordringer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

- Fødevareindustrien står over for mange udfordringer, og der er hård global konkurrence på området. Hvis vi skal bevare vores konkurrenceevne, skal vi både gøre vores produktion mere effektiv og begrænse madspild. Derfor er det vigtigt, at virksomheder og videninstitutioner arbejder sammen for at finde innovative løsninger, der både er miljøvenlige og skaber vækst og arbejdspladser, siger Morten Østergaard.

Blandt de syv støttede innovationskonsortier er for eksempel også et konsortium, der arbejder for en grøn omstilling af cement- og betonproduktion ved blandt andet at reducere CO2-udledningen, samt et konsortium, der vil øge planters evne til at producere en lang række naturlige værdistoffer med sundhedsmæssig og kommerciel værdi. Danmark har stærke industrier på området, men i dag er udbyttet af værdistoffer er for lille til en rentabel biobaseret produktion under danske forhold, og derfor bliver en stor del af råvarerne til produktionen importeret fra udlandet.

Formand for Rådet for Teknologi og Innovation, Conni Simonsen:

- Innovationskonsortierne er gode til at udvikle forskningsbaseret viden og udnytte den i virksomhedernes forretningsudvikling. De støttede konsortier har spændende ideer til, hvordan man håndterer konkrete udfordringer, og det er håbet, at konsortierne kan finde løsninger, som kan bruges af andre i samme branche eller i samfundet i det hele taget, siger Conni Simonsen.

Om innovationskonsortier

  • Et innovationskonsortium er et samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter, som skaber grundlaget for innovation i danske virksomheder fremover. Konsortierne samarbejder om et fælles forsknings- og udviklingsprojekt, der varer to - fire år.
  • Når projektet er slut skal den opbyggede viden omsættes til rådgivningsydelser, der kan stilles til rådighed for andre virksomheder med interesse for resultaterne.
  • Rådet for Teknologi og Innovation har medfinansieret 94 innovationskonsortier siden 2003 inklusive de syv nye. Heraf er 40 stadig i gang.

Om Rådet for Teknologi og Innovation

  • Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer. Rådet administrerer programmer til fremme af innovation og videnspredning i Danmark.
  • Regeringen indgik i 2013 en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om etablering af Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Som en del af aftalen samles de konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i den nye fond.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Specialkonsulent Julie Krener, tlf.: 7231 8423, e-mail: jkr@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Senest opdateret 19. december 2013