Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Flere nye opfindelser på universiteterne

Flere nye opfindelser på universiteterne

Projekter i danske forskningsinstitutioner har ført til det højeste niveau af nye opfindelser og patentansøgninger de seneste 12 år. Det viser den årlige kommercialiseringsstatistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

18. december 2013

Efter nogle år med tendens til stagnering går det stabilt fremad når det gælder antallet af opfindelser og patentansøgninger i Danmark. 2012 udgør et foreløbigt højdepunkt, viser den årlige kommercialiseringsstatistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Kommercialiseringsstatistikken viser de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel fra 2000 til 2012.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over fremgangen og lover fokus på at få omsat idéerne til løsninger og arbejdspladser.

- Den viden og de idéer, der udspringer fra universiteterne, kan bidrage til den fremtidige dynamik i erhvervslivet og til flere innovationer i Danmark, og det er derfor positivt, at vi ser ud til at have vendt kurven, når det gælder opfindelser og patentansøgninger. Nu handler det så om at blive bedre til rent faktisk at omsætte idéerne til nye arbejdspladser. Vi har et efterslæb i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne os med, når det gælder antallet af spin-out virksomheder, og med etableringen af Danmarks Innovationsfond forventer jeg, at vi kan få mere fart på udviklingen med at omsætte vores forskning til både job og løsninger på vores samfundsudfordringer, siger Morten Østergaard

Regeringen har sammen med alle folketingets partier besluttet at etablere Danmarks Innovationsfond.

Samtidig er det som en del af den politiske aftale besluttet, at der skal gennemføres en samlet evaluering af vidensamarbejde mellem erhvervsliv og videninstitutioner, herunder effektiviteten i anvendelse af viden i samfundet, teknologioverførelse og kommercialisering (tech-trans), med henblik på at vurdere, om der er behov for nye tiltag på området.

Om kommercialiseringsstatistikken

Kommercialiseringsstatistikken opgøres på antallet af opfindelser, patentansøgninger, licens-, salgs- og optionsaftaler samt spin-out virksomheder, og tallene er stigende på alle parametre.

Udviklingen i kommercialisering af forskningsresultater

Opfindelser

Der blev indberettet 438 opfindelser til de offentlige forskningsinstitutioner i 2012. Det er det højeste antal indberettede opfindelser nogensinde og knap fire gange flere end i 2000.

Patentansøgninger

I 2012 blev der indgivet 175 patentansøgninger mod 171 ansøgninger i 2011. Det er det højeste antal indgivne patentansøgninger nogensinde og tre gange flere end i 2000.

Fra 2001 til 2012 er der udstedt 229 patenter til de offentlige forskningsinstitutioner. Det relative lave antal udstedte patenter i forhold til antallet af indgivne patentansøgninger skyldes blandt andet, at rettighederne sælges til erhvervslivet, inden patentet er udstedt.

I 2012 havde de offentlige forskningsinstitutioner en samlet patentportefølje på 118 patenter, siger Morten Østergaard.

Salg af patenter, licenser eller optioner

I 2012 indgik de offentlige forskningsinstitutioner 108 nye aftaler om salg af patenter, licenser eller optioner. Det er det næsthøjeste niveau siden 2006, hvor der blev indgået 115 nye aftaler. I 2012 er der indgået cirka ti gange flere nye aftaler end i 2000.

Spin-out

Forskningsinstitutionerne har etableret 13 nye spin-out virksomheder i 2012 ved brug af den gamle opgørelsesmetode. Med den nye og mere retvisende opgørelse er antallet af spin-out virksomheder 18. Over den samlede periode fra 2000 til 2012 er der relative store udsving i antallet af årlige virksomhedsetableringer.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Senest opdateret 18. december 2013