Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Danmark skal hente EU-midler til forskning for 1,5 milliarder

Danmark skal hente EU-midler til forskning for 1,5 milliarder

Regeringen sætter nu et mål om, at Danmark skal hjemtage 1,5 mia. kr. årligt fra EU’s program Horizon 2020. Den foreslår at afsætte 26 mio. kr. fra forskningsreserven for 2014 til initiativer, der kan hjælpe danske virksomheder og universiteter med at få del i de historisk store EU-programmer.

22. oktober 2013

Over de næste syv år uddeler EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 525 milliarder kroner til forskning og innovation. Det skaber store muligheder for de danske forsknings- og innovationsmiljøer og dermed for at skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Regeringen har derfor sat et ambitiøst mål om at hjemtage 2,5 procent af midlerne svarende til et årligt gennemsnit på 1,5 milliarder kroner. Regeringen foreslår at afsætte 26 millioner kroner fra forskningsreserven til initiativer, der hjælper danske virksomheder og universiteter med at få del i midlerne fra de historisk store EU-programmer.

I EU’s nuværende forsknings- og innovationsprogram har Danmark et hjemtag på 2,36 procent svarende til 1 milliard kroner om året.

- Horizon 2020 rummer store muligheder for danske virksomheder, videninstitutioner og forskere. Nu er det afgørende, at vi er ambitiøse og udnytter mulighederne for at udvikle et vigtigt internationalt samarbejde og finansiere forsknings- og innovationsprojekter, der kan omsættes til ny viden, produktion og arbejdspladser i Danmark. Konkurrencen med de øvrige lande om midlerne er benhård, men med stærke forsknings- og innovationsmiljøer og en målrettet indsats bør vi kunne indfri ambitionen, siger Morten Østergaard.

Midlerne fra forskningsreserven skal blandt andet målrettes initiativer, der kan skabe adgang til de bedste miljøer i Europa og dermed løfte dansk forskning og innovation til et endnu højere niveau samt øge støtten til at forberede ansøgninger til Horizon 2020.

Den nye aftale om Horizon 2020 indeholder væsentlige regelforenklinger, der vil gøre det nemmere for virksomheder at deltage. Med dem og et nyt fokus på innovation i Horizon 2020, kan små og mellemstore europæiske virksomheder ud over Horizon 2020 også få del i en særlig virksomhedspulje på minimum 20 milliarder kroner.

Når Danmark målsætningen om at hjemtage 2,5 procent svarer det til, at cirka 3.500 danske forskningsinstitutioner og virksomheder deltager i europæiske forsknings- og innovationsprojekter finansieret af Horizon 2020 i perioden 2014-2020.

Hidtil er hver fjerde danske ansøgning blevet imødekommet, hvilket er over gennemsnittet blandt EU-landene. Ud fra den erfaring skal cirka 14.000 danskere søge finansiering fra Horizon 2020 for, at Danmark kan nå det nye mål.

Den 29. oktober afholder Uddannelsesministeriet konferencen ”Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger” om Horizon 2020. Her vil uddannelsesministeren blandt andet debattere, hvordan Danmark når regeringens målsætning.

Hjemtagsmålsætningen

  • De cirka 1,5 milliarder kroner svarer til 2,5 procent af det samlede budget for Horizon 2020 på 525 milliarder kroner
  • Tallet er fratrukket 6 procent til Kommissionens administration og 15 procent til EU’s strategiske forsknings- og innovationspartnerskaber samt Kommissionens fælles forskningscenter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Kim Brinckmann, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.:7231 8240, e-mail: kibr@fi.dk
Kontorchef Annette Borchsenius, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.: 4064 3884, e-mail: anb@fi.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk
 

 

Senest opdateret 24. oktober 2013