Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger 2013

Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger 2013

39 yngre forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling, der skal øge mobiliteten og internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

16. december 2013

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

Logo - Det Frie Forskningsråd

En Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling gives som en ekstra anerkendelse til forskere, som i det forløbne år har modtaget et individuelt postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd.

Bevillingen skal bl.a. gøre det muligt at gennemføre et forskningsophold i udlandet. Den kan også bruges til at afholde eller deltage i en international forskningskonference.

- Et vigtigt mål Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillingerne er at fremme forskermobiliteten nationalt som internationalt, herunder at styrke de yngre forskeres muligheder for at danne netværk og etablere et internationalt fodfæste for en videre forskerkarriere. Det er vigtigt for dansk forskning og det danske samfund, at forskere allerede tidligt i karrieren orienterer sig mod og skaber kontakter i de internationale forskningsmiljøer. Det er derfor Det Frie Forskningsråds håb, at bevillingsmodtagerne vil bruge de ekstra penge på at rejse ud og udvikle deres faglige kompetencer, så de i fremtiden er godt rustet til at levere forskningsresultater i international topklasse til gavn for det danske samfund, siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

På vej mod skræddersyet diabetesmedicin

En af bevillingsmodtager er Anna Jonsson fra Københavns Universitet. Hun er i gang med at undersøge, hvordan forstyrrelser i tarmens inkretinsystem i samspil med genetiske og patofysiologiske mekanismer påvirker udviklingen af type 2-diabetes. Sammen med kolleger foretager hun en unik kombination af målinger af fænotyper og genotyper i en stor velkarakteriseret kohorte af individer, som har øget risiko for udvikling af diabetes. Resultaterne heraf vil forhåbentlig give mulighed for at identificere nye potentielle mål for individualiseret forebyggelse og skræddersyet behandling af diabetes.

Kan nationers velstand forklares med evolution?

En anden af bevillingsmodtagerne er Marc P. B. Klemp, der arbejder med evaluering af eksisterende hypoteser om, at individer med en arvelig tilbøjelighed til moderat fertilitet kan have haft en evolutionær fordel siden menneskehedens oprindelse. Hypoteserne postulerer, at disse individer har haft en genetisk prædisposition mod kvaliteten – på bekostning af kvantiteten – af afkom, og at denne har resulteret i en forhøjet reproduktion i efterfølgende generationer. Mekanismen kan potentielt have katalyseret overgangen fra årtusinders stagnation til moderne vækst og den demografiske transition.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, tlf. 3011 5340
Grete Kladakis, kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 2518 6628
Jane Benarroch, kommunikationskonsulent, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 7231 8209

Hvad er Sapere Aude

Sapere Aude er latin for ”Vov at vide”. Sapere Aude-programmet blev skudt i gang i 2010 med det formål at styrke danske forskeres muligheder for at skabe banebrydende resultater inden for deres forskningsfelt.

Sapere Aude-programmet består af tre virkemidler:

DFF-Forskertalent (adjunkt- og postdocniveau)
DFF-Forskningsleder (lektorniveau)
DFF-Topforsker (professorniveau)

Programmets vigtigste formål er:

  • at styrke forskningens vækstlag og udvide talentmassen
  • at finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe en tydelig karrierevej for de dygtigste forskere, blandt andet ved at sætte fokus på rollemodeller
  • at være springbræt for eliten til international prestige og netværk
  • at forberede de bedste forskere til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2013 uddeler knapt 1,2 milliarder kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde. 

Senest opdateret 19. december 2013