Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Forbedret HF-Søfart med flere uddannelsespladser

Forbedret HF-Søfart med flere uddannelsespladser

Uddannelsesministeriet har udviklet en forbedret HF-Søfart, der skal bygge bro til de videregående uddannelser og skabe brede karrieremuligheder i Det Blå Danmark. Samtidigt har regeringen oprettet 80 nye pladser på HF-Søfart fra august 2014.

21. december 2013

HF-Søfart bliver nu i højere grad målrettet videregående uddannelser og beskæftigelse i hele Det Blå Danmark.

Fremover skal HF-Søfartselever introduceres til handelsflåden, offshore, shipping og maritime udstyrsleverandører alt efter, hvilke valgfagslinjer de vælger.

80 ekstra pladser

Regeringen har på den baggrund oprettet 80 ekstra pladser fra 2014, hvilket svarer til en ekstra klasse pr. uddannelsesinstitution i Marstal, Svendborg og Frederikshavn. I alt vil der dermed være 196 pladser på HF-Søfart.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at flere HF-Søfartselever skal gennemføre og videreuddanne sig på baggrund af deres uddannelse.

- HF-Søfart skal bygge bro til relevante videregående uddannelser og bidrage til, at eleverne bliver tidligere færdige med deres uddannelse. Vi vil indføre valgfagslinjer, som garanterer eleverne merit til udvalgte videregående maritime uddannelser samt introducerer dem til mulige karriereveje i hele Det Blå Danmark, så HF-Søfart bliver en hurtigere vej til en maritim uddannelse end en traditionel studentereksamen. Jeg ser frem til at byde elever velkomne på den nye uddannelse i 2014, siger Morten Østergaard.

HF-Søfart er en kombination bestående af en almindelig hf og et års maritimt indhold med både teori og praktiske fag. Den nye uddannelse er blandt andet udviklet på baggrund af en evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fra 2013.

HF-Søfart har været målrettet job på skibe, men evalueringen viser, at selv om de studerende gennemgående er tilfredse med uddannelsen, har der været lidt uklarhed om, hvad den kan bruges til i erhvervslivet.

Mulighed for merit

HF-Søfart skal fremover give mulighed for et halvt års merit i de maritime professionsbacheloruddannelser, det vil sige uddannelserne til maskinmester, skibsfører og skibsofficer.

Uddannelsen tiltrækker både en gruppe af unge, der går målrettet efter en karriere i Det Blå Danmark, og unge, der vil kombinere boglige og praktiske fag, men primært drenge, som ikke finder en traditionel, boglig gymnasial uddannelse så attraktiv, viser evalueringsrapporten. Den nye HF-Søfart skal i højere grad også tiltrække piger og unge, der går målrettet efter en maritim videreuddannelse.

Frafaldet på HF-Søfart har været højere end på den almindelige hf. Evalueringen viste, at øget samarbejde og integration mellem hf-delen og den maritime del giver større tilfredshed og mindre frafald. Derfor skal integrationen mellem de to dele forbedres.

Den nye uddannelse er udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriet og de maritime og gymnasiale uddannelsesinstitutioner.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Teamleder Sune Rahn tlf.: 7231 7830, e-mail: sura@vus.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Senest opdateret 21. december 2013