Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 31 millioner kroner uddelt til nye forskningsprojekter i folkeskolen

31 millioner kroner uddelt til nye forskningsprojekter i folkeskolen

En række nye forskningsprojekter skal med bevillinger fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning sætte fokus på blandt andet inklusion, fagdidaktik og digitalisering i folkeskolen.

18. november 2013

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har netop uddelt 31 millioner kroner til 13 ph.d.-projekter, der skal bidrage til forskningen inden for folkeskoleområdet.

De 13 projekter handler blandt andet om inklusion, evaluering for læring, læringsmiljøer, fagdidaktik samt digitalisering. Fem af ph.d.-projekterne handler på forskellige måder om inklusion.

Projekterne beskæftiger sig med, hvordan folkeskolens praksis kan give størst muligt udbytte for alle elever i folkeskolen, og dermed hvordan elevernes forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse kan forbedres.

Med bevillingerne sikrer regeringen udvikling af den danske folkeskole med afsæt i den nyeste forskning, fastslår uddannelsesminister Morten Østergaard.

- Vi har en god folkeskole i Danmark, men vi kan blive langt bedre til at udfordre alle til at nå deres ypperste potentiale. Det indebærer i første omgang, at vi får en større forståelse for, hvad der egentlig virker i folkeskolen, og disse forskningsprojekter er tæt knyttet til praksis i folkeskolen. Den nye viden, de tilvejebringer, kan både bringes i spil på læreruddannelsen og være til gavn for de nuværende læreres arbejde med at udvikle undervisningen. På den måde bidrager uddannelsesforskningen også til at nå regeringens målsætning om at skabe grundlaget for den bedst uddannede generation nogensinde, siger Morten Østergaard.

Regeringen har på baggrund af folkeskoleaftalen netop lanceret Forum for Koordination af Uddannelsesforskning. Forummet skal være med til at styrke den samlede forskningsindsats på tværs af universiteter og professionshøjskoler og se på, hvordan viden overføres fra forskningen til folkeskolen og dermed til den konkrete læring i klasseværelset.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

  • Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har i alt uddelt bevillinger til 33 ph.d.-forløb i perioden 2011-2013
  • Ph.d.-rådets bevillinger sætter fokus på såvel specifikke fags didaktik som almen didaktik og pædagogik
  • Ph.d.-projekterne er praksisnære, og de udføres alle i samarbejde mellem et forskningsmiljø på et universitet og et videns- og udviklingsmiljø på en professionshøjskole
  • Alle ph.d.-projekterne indeholder en plan for, hvordan resultaterne af forskningen kan omsættes til praksis
  • De ph.d.er, der uddannes med bevillingerne fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

Læs mere om ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning er udpeget af uddannelsesministeren og administreres på Aarhus Universitet.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf.: 7231 8910, e-mail: lni@ui.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Senest opdateret 18. november 2013