Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Danmark styrker den arktiske forskning

Danmark styrker den arktiske forskning

De danske universiteter har styrket forskningen i arktiske og polare forhold og oprettet tværgående centre. Nu tager Uddannelsesministeriet sammen med universiteterne initiativ til en bedre koordination og bedre udbytte af forskningsaktiviteterne med etableringen af et Forum for Arktisk Forskning.

16. december 2013

Klimaforandringer og deraf følgende risiko for miljøkatastrofer og mulighed for råstofudvinding, turisme og containertrafik har de senere år været med til at sætte kraftigt fokus på arktiske forhold.

De danske universiteter har valgt at samle store dele af den arktiske og polare forskning i tværgående centre på de respektive universiteter. Samarbejdet og koordineringen mellem centrene skal sikres ved etableringen af et nyt Forum for Arktisk Forskning, som skal være med til at skabe en større effekt og synlighed af udviklings- og forskningsaktiviteterne på det arktiske område.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at arktisk forskning har en nøglerolle i regeringens indsats mod klimaforandringer, som regeringen fra første dag har sat højt på den politiske dagsorden.

- Danmark har en historisk forpligtelse til at involvere sig i det arktiske, og det glæder mig, at forskningsmiljøerne på forskningsinstitutionerne er gået stærkt ind i arktisk forskning og har opbygget en så betydelig viden på området, som det er tilfældet. Denne viden skal i endnu højere grad synliggøres og udnyttes. Det vil vi gøre ved at etablere et forum, der kan koordinere produktionen, opsamlingen og formidlingen af viden på området og i det hele taget skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige institutioners indsatser, siger Morten Østergaard.

Inden for arktisk forskning har forskere og forskningsinstitutioner øget aktiviteten på så forskellige områder som arkæologi, sundhedsforskning, geologi, biologi og fysik. Særligt synlig er iskerneboringerne, og de heraf afledte geogenetiske forskningsresultater, der har vakt international opmærksomhed. Grønlands minister for uddannelse, kirke, kultur og ligestilling, Nick Nielsen, understreger, at man i Grønland er glade for den danske uddannelsesministers initiativ om at styrke den arktiske forskning.

- Grønland er en arktisk region, og vi lever i det daglige med de udfordringer, som blandt andet klimaændringerne giver. Grønland gennemgår en stor udvikling i disse år, og forskning er et redskab til at forstå og håndtere denne udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi i Grønland sikrer, at den forskning, som bedrives i Grønland, kommer Grønland til gode, og vi er derfor glade for at blive inddraget i dette arbejde. Vi ser frem til en tættere dialog med de danske universiteter og forskningsinstitutioner om fremtiden for arktisk forskning, siger Nick Nielsen.

Formand for Danske Universiteter Jens Oddershede fremhæver, at de danske universiteter ser store potentialer i en fortsat og styrket indsats med arktisk forskning.

- Der investeres allerede i dag mange penge i forskningsstationer med videre i Grønland. Her kan vi samarbejde med partnere i Grønland om spørgsmål af global interesse på nogle felter, hvor vi i det danske rigsfællesskab har særlige fordele og faglig ekspertise. Netop derfor arbejder de danske universiteter i stadig større grad sammen internt og med grønlandske partnere, og det samarbejde tror vi, at Forum for Arktisk Forskning kan være med til at facilitere, siger Jens Oddershede.

Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning skal være et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området. Forummet vil kunne udmelde synspunkter og anbefalinger på baggrund af deres drøftelser.

Forum for Arktisk Forskning vil udarbejde en årlig rapport over status og udfordringer i forhold til forskning og udvikling på området. Rapporten kan blandt andet indeholde forslag til nye indsatsområder og give overblik over væsentlige nye forskningsresultater.

Medlemmerne i forummet er de otte danske universiteter, Grønlands Universitet og Færøernes Universitet. Desuden vil GEUS, Statens Serum Institut, Danmarks Meteorologiske Institut, Naturinstituttet og Forsvarsministeriet blive inviteret til at indgå i Forummet. Uddannelsesministeriet, Grønlands Selvstyre og Færøernes Landsstyre er observatører i forummet.

Nyt polarsekretariat

Der oprettes et nyt Polarsekretariat i Uddannelsesministeriet, som ligeledes skal medvirke til at skabe bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter. Sekretariatet vil fungere som én indgang til den arktiske forskning for forskningsinstitutioner, myndigheder, ministerier, fonde og lignende. Sekretariatets første opgave er at skabe et overblik og udgive en rapport over den arktiske forskning på danske forskningsinstitutioner.

Sekretariatet vil være ansvarlig for afholdelse af en årlig polarforskningskonference. I tilknytning til polarforskningskonferencen afholdes årligt et topmøde mellem uddannelsesministeren i Danmark og den tilsvarende minister i Grønland og på Færøerne.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Styrelsen for Forskning og Innovation: Kontorchef Gitte Agerhus, tlf. 72 31 82 50, e-mail: gha@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.. 41 32 60 30, e-mail: sbj@fi.dk

Danske Universiteters talsmand, Rektorkollegiets formand, rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, tlf.: 40 40 10 97, e-mail: jod@sdu.dk

Grønlands Selvstyre, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling: Afdelingschef Karl Kristian Olsen, tlf.: +299345760, e-mail: KKOL@nanoq.gl 

Rektor ved Færøernes Universitet (Fróðskaparsetur Føroya), Sigurð í Jákupsstovu, tlf.: +298292503, e-mail: SigurdJ@setur.fo

Senest opdateret 16. december 2013