Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Rådet for Teknologi og Innovation: Innovationsnetværk vil gøre dansk produktion smart

Rådet for Teknologi og Innovation: Innovationsnetværk vil gøre dansk produktion smart

Nye danske produktionsarbejdspladser baseret på ny teknologi og mere smarte produktionsmetoder er en af de vigtigste ambitioner for en række innovationsnetværk, som netop har fået støtte af Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet.

10. december 2013

Pressemeddelelse fra Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har netop bevilget støtte til 22 nationale innovationsnetværk. Netværkene samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst inden for danske styrkepositioner som for eksempel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer.

- Den globale konkurrence om at være dygtigst til at omsætte viden og ideer til resultater - og dermed til vækst og velfærd - er hård. Derfor skal Danmark i endnu højere grad satse på intelligent og bæredygtig produktion. Innovationsnetværkene skaber afsæt for vækst og nye job, og det er dokumenteret, at de skaber resultater. Med bevillingerne bidrager vi til, at den positive udvikling fortsætter, så endnu flere virksomheder fremover har direkte adgang til den nyeste viden og teknologi inden for deres område, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning og RoboCluster er bare to af de netværk, der vil arbejde for at fastholde og tiltrække produktion til Danmark.  Efter mange år med outsourcing mangler virksomhederne inden for bolig- og beklædningsindustrien viden om de moderne produktionsprocesser og produktionsteknologier, som gør det muligt at konkurrere med lavtlønslande.

Samtidig efterspørger forbrugerne mere bæredygtige produkter. Mulighederne for en konkurrencedygtig dansk produktion ligger derfor blandt andet i at tænke i fra-vugge-til-grav-produktion med høj genanvendelse af materialer og basere produktionen på avanceret robot- og 3D-print-teknologi.

- Der har været særdeles mange kvalificerede ansøgere til innovationsnetværksmidlerne, og jeg er derfor glad for, at vi kan støtte hele 22 netværk. Undersøgelser viser, at virksomheder, der deltager i innovationsnetværk, forbedrer deres muligheder for at udvikle nye produkter, serviceydelser eller processer. Det er derfor vigtigt, at vi kan fortsætte den igangsatte udvikling af netværksstrukturen, siger Conni Simonsen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation.

Innovationsnetværkene skaber resultater

Den årlige oversigt over innovationsnetværkenes aktiviteter viser, at de er særdeles gode til at skabe resultater. Over 6.000 virksomheder deltager i netværksaktiviteter. To ud af tre af deltagere kommer fra virksomheder med under 50 ansatte.

Rådet for Teknologi og Innovation modtog i alt 28 ansøgninger. De 22 netværk, som RTI godkendte, modtager samlet 290 millioner kroner. Netværkene skal selv medfinansiere med mindst 400 millioner kroner oveni.

Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske videnformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværkene finansieres af Uddannelsesministeriet og har mindst 50 procents medfinansiering fra private virksomheder, organisationer, fonde med videre.

Om Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet har to hovedopgaver. Den ene er at rådgive uddannelsesministeren om teknologi- og innovationspolitik. Den anden er at administrere de programmer, som ministeren har henlagt til rådet.

Rådet skal fremme

  • Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder.
  • Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden.
  • Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder.
  • Innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder.
  • Internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi

Regeringen indgik den 3. oktober 2013 en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om etablering af Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

Som en del af aftalen samles de konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i den nye fond.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Senest opdateret 10. december 2013